Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana v sodelovanju z Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu
Termin: 
25.11.2019 - 08:00 do 14:30
Lokacija: 
Poljanska cesta 14, 1000 Ljubljana

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana
v sodelovanju z
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev
medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
Sekcija reševalcev v zdravstvu

Program

08.00 - 08.30 Registracija

TEORETIČNA ZNANJA ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

08:30 Algoritem TPO, pristop k osebi, ki ne kaže znakov življenja
08:50 Pomen vključevanja AED v TPO, delovanje AED
09:10 Kdaj oživljamo odrasle drugače in kako oživljamo otroke
09:25 Ukrepanje ob tujkih v zgornjih dihalnih poteh
09:40 Etične dileme in odgovornost izvajalcev TPO
09:50 Diskusija, izmenjava mnenj
10:00 ODMOR - priprava na delavnice

PRAKTIČNE VEŠČINE ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

10:30 TPO odraslih z AED, tujkih v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev/
11:10 TPO otrok, tujkih v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev/
11:50 ODMOR - priprava na izvedbo scenarijev
12:00 reševanje dogodkov TPO odraslih z AED, TPO otrok, tujek v dihalni poti
/ skupine do 10 udeležencev se razdelijo k inštruktorjem, izvedejo tri scenarije/
/ udeleženci ne menjajo inštruktorjev, inštruktorji menjajo opremo, scenarij traja 15 min/

PREVERJANJE ZNANJA IN VEŠČIN ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

13:00 Pisno preverjanje znanja (test, 20 vprašanj, ponujeni štirje odgovori)
13:30 Praktično preverjanje veščin izvajanja oživljanja
14:30 Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja, re-test
Zaključna diskusija in podelitev potrdil o udeležbi

Splošne informacije

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu organizira delavnice temeljnih postopkov oživljanja za zaposlene v zdravstveni in babiški negi. Vsebina delavnice je usklajena s programom tečaja temeljnih postopkov oživljanja z AED Slovenskega sveta za reanimacijo povzeto po European Resuscitation Council.

Izobraževanje bo potekalo v ponedeljek 25. 11. 2019 v prostorih DMSBZT Ljubljana na Poljanski cesti 14, s pričetkom ob 8.30. Registracija se bo pričela ob 8.00.
Program je ovrednoten z licenčnimi in pedagoškimi točkami pri Zbornici – Zvezi. Program je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi ter je usklajen z obveznimi in priporočenimi vsebinami, ki jih mora vsebovati strokovno izpopolnjevanje za izpolnjen pogoj obveznih vsebin s področja  »temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED« v licenčnem obdobju.

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 160 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 80 EUR z vključenim DDV, razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin). Kotizacija se plača po izstavljenem računu. V kotizacijo je všteto gradivo in organizacija učne delavnice ter osvežitev s pijačo in prigrizkom.

Prijava

Prijava je možna preko prijavnice na spletni strani DMSBZT Ljubljana: www.drustvo-med-sester-lj.si (plačnik/zavod, davčna številka, številka članske izkaznice, številka licence) do 10. 11. 2019 oziroma do zasedenosti prostih mest (32). Prosimo za točnost.

S seboj prinesite člansko izkaznico.

Dodatne informacije

Irma Kiprijanović – irma.kiprijanovic@gmail.com ali 041 754 695.

Vljudno vabljeni

Koordinator delavnic TPO:                                          Predsednica DMSBZT Ljubljana:
Damjan Remškar, s.r.                                                        Đurđa Sima, s.r.