Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED

Termin: 
16.07.2019 - 11:10
Lokacija: 
v prostorih DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta 14, Ljubljana,

Program

08.00 - 08.30 Registracija
TEORETIČNA ZNANJA ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA
08:30 - 08:50 Algoritem TPO, pristop k osebi, ki ne kaže znakov življenja
08:50 - 09:10 Pomen vključevanja AED v TPO, delovanje AED
09:10 - 09:25 Kdaj oživljamo odrasle drugače in kako oživljamo otroke
09:25 - 09:40 Ukrepanje ob tujkih v zgornjih dihalnih poteh
09:40 - 09:50 Etične dileme in odgovornost izvajalcev TPO
09:50 - 10:00 Diskusija, izmenjava mnenj
10:00 - 10:30 ODMOR - priprava na delavnice
PRAKTIČNE VEŠČINE ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA
10:30 - 11:10 TPO odraslih z AED, tujkih v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev/
11:10 - 11:50 TPO otrok, tujkih v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev/
11:50 - 12:00 ODMOR - priprava na izvedbo scenarijev
12:00 - 13:00 Reševanje dogodkov TPO odraslih z AED, TPO otrok, tujek v dihalni poti / skupine do 10 udeležencev se razdelijo k inštruktorjem, izvedejo tri scenarije/ udeleženci ne menjajo inštruktorjev, inštruktorji menjajo opremo, scenarij traja 15 min/
PREVERJANJE ZNANJA IN VEŠČIN ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA
13:00 - 13:30 Pisno preverjanje znanja (test, 20 vprašanj, ponujeni štirje odgovori)
13:30 - 14:30 Praktično preverjanje veščin izvajanja oživljanja
14:30 Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja, re-test
Zaključna diskusija in podelitev potrdil o udeležbi

Splošne informacije

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu organizira delavnice temeljnih postopkov oživljanja za zaposlene v zdravstveni in babiški negi. Vsebina delavnice je usklajena s programom tečaja temeljnih postopkov oživljanja z AED Slovenskega sveta za reanimacijo povzeto po European Resuscitation Council.
Izobraževanje bo potekalo v ponedeljek 21. 10. 2019 v prostorih DMSBZT Ljubljana na Poljanski cesti 14, s pričetkom ob 8.30. Registracija se bo pričela ob 8.00. Program je ovrednoten z licenčnimi in pedagoškimi točkami pri Zbornici – Zvezi. Program je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi ter je usklajen z obveznimi in priporočenimi vsebinami, ki jih mora vsebovati strokovno izpopolnjevanje za izpolnjen pogoj obveznih vsebin s področja  »temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED« v licenčnem obdobju.
Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 160 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 80 EUR z vključenim DDV, razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin). Kotizacija se plača po izstavljenem računu. V kotizacijo je všteto gradivo in organizacija učne delavnice ter osvežitev s pijačo in prigrizkom.

Prijava

Prijava je možna preko prijavnice na spletni strani DMSBZT Ljubljana: www.drustvo-med-sester-lj.si (plačnik/zavod, davčna številka, številka članske izkaznice, številka licence) do 11. 10. 2019 oziroma do zasedenosti prostih mest (32). Prosimo za točnost. S seboj prinesite člansko izkaznico.
 
Koordinator delavnic TPO:                                          Predsednica DMSBZT Ljubljana:
Damjan Remškar, s.r.                            Đurđa Sima, s. r.