Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana
Termin: 
15.10.2018 - 08:30 do 14:30
Lokacija: 
DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta 14, Ljubljana

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Program

08.00 - 08.30 Registracija
Teoretična znanja za izvajanje temeljnih postopkov oživljanja
08.30 - 08.50 Algoritem TPO, pristop k osebi, ki ne kaže znakov življenja
08.50 - 09.10 Pomen vključevanja AED v TPO, delovanje AED
09.10 - 09.25 Kdaj oživljamo odrasle drugače in kako oživljamo otroke
09.25 - 09.40 Ukrepanje ob tujkih v zgornjih dihalnih poteh
09.40 - 09.50 Etične dileme in odgovornost izvajalcev TPO
09.50 - 10.00 Diskusija, izmenjava mnenj
10.00 - 10.30 Odmor - priprava na delavnice
Praktične veščine za izvajanje temeljnih postopkov oživljanja
10.30 - 11.10 TPO odraslih z AED, tujkih v dihalnih poteh (skupine do 10 udeležencev)
11.10 - 11.50 TPO otrok, tujkih v dihalnih poteh (skupine do 10 udeležencev)
11.50 - 12.00 Odmor - priprava na izvedbo scenarijev
12.00 - 13.00 Reševanje dogodkov TPO odraslih z AED, TPO otrok, tujek v dihalni poti (skupine do 10 udeležencev se razdelijo k inštruktorjem, izvedejo tri scenarije/udeleženci ne menjajo inštruktorjev, inštruktorji menjajo opremo, scenarij traja 15 min)
Preverjanje znanja in veščin za izvajanje temeljnih postopkov oživljanja
13.00 - 13.30 Pisno preverjanje znanja (test, 20 vprašanj, ponujeni štirje odgovori)
13.30 - 14.30 Praktično preverjanje veščin izvajanja oživljanja
14.30 Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja, re-test, zaključna diskusija in podelitev potrdil o udeležbi

Splošne informacije

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu organizira delavnice temeljnih postopkov oživljanja za zaposlene v zdravstveni in babiški negi. Vsebina delavnice je usklajena s programom tečaja temeljnih postopkov oživljanja z AED Slovenskega sveta za reanimacijo povzeto po European Resuscitation Council.
Izobraževanje bo potekalo v ponedeljek 15. 10. 2018 v prostorih DMSBZT Ljubljana na Poljanski cesti 14, s pričetkom ob 8.30. Registracija se bo pričela ob 8.00. Program je ovrednoten z licenčnimi in pedagoškimi točkami pri Zbornici – Zvezi. Program je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi ter je usklajen z obveznimi in priporočenimi vsebinami, ki jih mora vsebovati strokovno izpopolnjevanje za izpolnjen pogoj obveznih vsebin s področja  »temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED« v licenčnem obdobju.
Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 160 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 80 EUR z vključenim DDV, razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin). Kotizacija se plača po izstavljenem računu. V kotizacijo je všteto gradivo in organizacija učne delavnice ter osvežitev s pijačo in prigrizkom.

Prijava

Prijava je možna preko prijavnice na spletni strani DMSBZT Ljubljana: www.drustvo-med-sester-lj.si (plačnik/zavod, davčna številka, številka članske izkaznice, številka licence) do 8.  10. 2018 oziroma do zasedenosti prostih mest (32). Prosimo za točnost. S seboj prinesite člansko izkaznico.
 
Koordinator delavnic TPO:                                          Predsednica DMSBZT Ljubljana:
Damjan Remškar, s.r.                                                  Đurđa Sima, s.r.