Tečaj dodatnih postopkov zdravstvene nege pri obravnavi ogroženega poškodovanca – Advanced Trauma Care for Nurses (ATCN)

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci, ATCM, Zdravniško društvo ATLS Slovenija
Termin: 
10.10.2019 - 08:00 do 12.10.2019 - 14:00
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic  in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci, ATCM, Zdravniško društvo ATLS Slovenija

Program

ATCN vodja tečaja: Nada Macura Višić

ATCN inštruktorji

1. dan – četrtek, 11. april 2019 
08.00 - 08.30  Sestanek inštruktorjev pred tečajem (soba za inštruktorje)
08.30 - 09.00  Registracija udeležencev
                     Fotografiranje vsakega udeleženca
                     Oddaja predtesta
09.00 - 09.30 Predstavitev ATLS/ATCN in program tečaja*, ATLS vodja tečaja /ATCN vodja tečaja
09.30 - 10.00 Začetni pregled - ABCDE PRISTOP*, ATLS inštruktor
10.00 - 10.30 ABCDE pristop – demonstracija*,

  • ATLS inštruktor (inštruktor)
  • ATLS inštruktor (zdravnik)
  • ATCN inštruktor (med. sestra)
  • ATLS inštruktor (pacient)

10.30 - 11.00 OSKRBA DIHALNE POTI, ATLS inštruktor
11.00 - 11.30 HEMORAGIČNI ŠOK*, ATLS inštruktor
11.30 - 12.15 ODMOR / PREZENTACIJE SPONZORJEV
12:15 - 12.45 POŠKODBE PRSNEGA KOŠA*, ATLS inštruktor
12.45 - 13.15 POŠKODBE TREBUHA*, ATLS inštruktor 
13.15 - 13.45 POŠKODBE GLAVE*, ATLS inštruktor
* (predavalnica)
16.30 - 16.45 ODMOR
18.45 ZAKLJUČEK DNEVA
18.45 SESTANEK INŠTRUKTORJEV
19.45 VEČERJA (inštruktorji in tečajniki)

2. dan – petek, 12. april 2019
08.00 - 08.05 DOBRO JUTRO- Vprašanja in odgovori
08.05 - 08.35 POŠKODBE PRI OTROCIH, ATLS inštruktor
08.35 - 09.05 POŠKODBE MIŠIČNO-SKELETNEGA SISTEMA, ATLS inštruktor 
09.05 - 09.35 POŠKODBE HRBTENICE IN HRBTENJAČE, ATLS inštruktor 
09.35 - 10.20 ODMOR / PREZENTACIJE SPONZORJEV
10.20 - 10.50 POŠKODBE PRI STAROSTNIKIH, ATLS inštruktor 
10.50 - 11.20 TIMSKA OBRAVNAVA POŠKODOVANCEV, ATLS inštruktor
11.20 - 16.00 ATCN praktične delavnice (60 minut/delavnico)
 
3. dan – sobota, 13. april 2019
08.30 - 08.35 DOBRO JUTRO - Vprašanja in odgovori
08.35 - 09.00 TRANSPORT DO KONČNE OSKRBE, ATLS inštruktor
09.00 - 09.10 PREDSTAVITEV IZPITNEGA DELA
09.10 - 13.00 ABCDE PRISTOP (PRAKTIČNO & TEST), PRAKTIČNE DELAVNICE, TRIAŽNI SCENARIJI, PISNI TEST (predavalnica)
                          Praktične delavnice Primer 1
                          ATCN inštruktor:
                          Praktične delavnice Primer 2
                          ATCN inštruktor:
                          Praktične delavnice Primer
                          ATCN inštruktor:
                          Praktične delavnice Primer 4
                          ATCN inštruktor:
13.00 – 14.00 SESTANEK INŠTRUKTORJEV IN PREGLED TESTOV
14.00 (pribl.) POVZETEK & ZAKLJUČEK TEČAJA Vsi inštruktorji & vsi udeleženci

Splošne informacije

Tečaj ATCN (Tečaj dodatnih postopkov zdravstvene nege pri obravnavi ogroženega poškodovanca) je nastal kot odgovor na potrebo izvajalcev zdravstvene nege po dodatnem znanju pri oskrbi poškodovancev. V tujini poteka že več kot petnajst let in ga izvajajo v številnih državah v Evropi in v svetu skupaj s tečaji ATLS. Tečaj je namenjen vsem diplomiranim medicinskim sestram/diplomiranim zdravstvenikom, ki želijo nadgraditi svoje znanje in praktične veščine pri oskrbi življenjsko ogroženega poškodovanca. ATCN je razdeljen na teoretični in praktični del, ki obsega vaje glavnih in neposredno življenje rešujočih posegov in postopkov. Tečajniki intenzivno sodelujejo in rešujejo primere poškodovancev na realnih situacijah (case scenario) od začetne do končne oskrbe ali premestitve.  

Vsebina in izvedba izobraževanja je usklajena s programom tečaja ATCN ameriškega združenja Society of Trauma Nurses in se izvaja v sodelovanju z Mednarodnim komitejem ATCN za Evropo ter Zdravniškim društvom ATLS Slovenija. Pred tečajem udeleženci prejmejo predpisano originalno literaturo (v angleščini), ki je učna podlaga za udeležbo in izpit na tečaju. Zato je za udeležence tečaja priporočljivo dobro znanje angleškega jezika. Udeležence pozivamo, da prejeto literaturo preberejo in se na tečaj pripravijo. Sam tečaj nato poteka interaktivno kot povzemanje naučenega.
 

Prijave

Prijave so odprte do 12. 8. 2019, število udeležencev je omejeno.
Licenčne točke
Tečaj  ima priznane licenčne in pedagoške točke pri Zbornici - Zvezi.
Kotizacija
Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 700 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 30% popusta in plačajo 490 EUR z vključenim DDV, razliko do polne cene pa Sekcija krije iz plačanih članarin. Kotizacijo nakažite na TR–NLB, posl. Tavčarjeva 7, Ljubljana, Zbornica – Zveza, št.: 02015 – 0258761480, sklic na stroškovno mesto 00 0224 – 11042019 (Sekcija MS in ZT v urgenci). V kotizacijo je všteta udeležba na tečaju, uradna originalna učbenika, prigrizki ter kosila med tečajem, ena večerja in uradni ATCN certifikat.

Dodatne informacije

Hotelska namestitev
Hotel Bellevue, Na slemenu 35, 2208 Mariborsko Pohorje
Informacije in rezervacije:
bellevue@termemb.si

Ob registraciji potrebujete osebni dokument,  člansko izkaznico, številko licence in potrdilo o vplačani kotizaciji.

Za prijavo na tečaj in dodatne informacije kontaktirajte ga. Nado Macura Višić na tel. št.: 031 853 014 ali na e-naslov: nada.macura@gmail.com

Lepo vabljeni!           

Nada Macura Višić                                                                                 Vida Bračko
Vodja tečaja                                                                              Predsednica strokovne sekcije