Tečaj dodatnih postopkov zdravstvene nege pri obravnavi ogroženega poškodovanca – Advanced Trauma Care for Nurses (ATCN)

Odpoved izobraževanja
Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci, ATCM, Zdravniško društvo ATLS Slovenija
Termin: 
22.11.2018 - 07:30 do 24.11.2018 - 13:15
Lokacija: 
Hotel Bellevue, Na slemenu 35, 2208 Mariborsko Pohorje
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic  in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci, ATCM, Zdravniško društvo ATLS Slovenija

Program

ATCN vodja tečaja: Nada Macura Višić

ATLS inštruktorji
ATCN inštruktorji
ATCN koordinatorji

1. dan – četrtek, 22. november 2018 

07.30 - 08.00  Sestanek inštruktorjev pred tečajem (soba za inštruktorje)
08.00 - 08.30  Registracija udeležencev
                     Fotografiranje vsakega udeleženca
                     Oddaja predtesta
08.30 – 09.00 Predstavitev ATLS/ATCN in program tečaja*, ATLS vodja tečaja /ATCN vodja tečaja
09.00 - 09.15 ABCDE pristop – demonstracija*, ATLS inštruktorji & ATCN inštruktorji
09.15 - 10.00 Začetni pregled - ABCDE pristop*, ATLS inštruktor
10.00 - 10.15 ABCDE pristop – demonstracija*, ATLS inštruktorji & ATCN inštruktorji
10.15 - 10.30 Odmor
10.30 - 10.55 Oskrba dihalne poti, ATLS inštruktor
10.55 - 11.35 Hemoragični šok*, ATLS inštruktor
11.35 - 12.15 Poškodbe prsnega koša*, ATLS inštruktor
12.15 - 12.50 Poškodbe trebuha*, ATLS inštruktor
* (predavalnica/1. nad.)
12.50 - 13.30 Kosilo
13.30 - 15.00 ATCN praktične delavnice:
                    ABCDE pristop (60 minut/delavnico)
15.00 - 15.15 Odmor
15.15 - 18.15 ATCN praktične delavnice (60 minut/delavnico):
                     Pregled pre-testa
                     Oskrba dihalne poti
                     Hemoragični šok   
18.15 - 18.30 Zaključek dneva
18.30 - 18.45 Sestanek inštruktorjev
19.30             Večerja

2. dan – petek, 23. november 2018
07.55 - 08.00 Dobro jutro
                    Vprašanja in odgovori
08.00 - 08.40 Poškodba glave, ATLS inštruktor
08.40 - 09.20 Poškodbe hrbtenice in hrbtenjače, ATLS inštruktor
09.20 - 09.45 Poškodbe mišično-skeletnega sistema, ATLS inštruktor
09.45 - 10.15 Sekundarni pregledm, ATLS inštruktor
10.15 - 10.30 Odmor
10.30 - 11.00 Poškodbe zaradi opeklin ali omrzlin, ATLS inštruktor
11.00 - 11.40 Poškodbe pri starostnikih in otrocih, ATLS inštruktor
11.40 - 12.00 Poškodbe v nosečnosti, ATLS inštruktor
12.00 - 12.20 Transport do končne oskrbe, ATLS inštruktor
12.20 - 13.00 Kosilo
13.00 - 16.15 ATCN praktične delavnice (60 minut/delavnico):
                    Poškodba glave
                    Poškodovan otrok
                    Poškodbe mišično-skeletnega sistema in hrbtenice
14.45 - 15.00 Odmor
16.15 - 16.30 Zaključek dneva
16.30 - 16.45 Sestanek inštruktorjev

3. dan – sobota, 24. november 2018
08.30 - 08.40 Vprašanja in odgovori
08.40 - 12.20 ABCDE pristop (praktično & test), praktične delavnice,
                    Triažni scenariji, pisni test  (predavalnica/1. nad)
                    Praktične delavnice Primer 1
                    Praktične delavnice Primer 2
                    Praktične delavnice Primer 3
                    Praktične delavnice Primer 4
12.20 - 13.00 Sestanek inštruktorjev in pregled testov
13.00 - 13.15 Povzetek & zaključek tečaja
                    Vsi inštruktorji & vsi udeleženci

Splošne informacije

Tečaj ATCN (Tečaj dodatnih postopkov zdravstvene nege pri obravnavi ogroženega poškodovanca) je nastal kot odgovor na potrebo izvajalcev zdravstvene nege po dodatnem znanju pri oskrbi poškodovancev. V tujini poteka že več kot petnajst let in ga izvajajo v številnih državah v Evropi in v svetu skupaj s tečaji ATLS. Tečaj je namenjen vsem diplomiranim medicinskim sestram/diplomiranim zdravstvenikom, ki želijo nadgraditi svoje znanje in praktične veščine pri oskrbi življenjsko ogroženega poškodovanca. ATCN je razdeljen na teoretični in praktični del, ki obsega vaje glavnih in neposredno življenje rešujočih posegov in postopkov. Tečajniki intenzivno sodelujejo in rešujejo primere poškodovancev na realnih situacijah (case scenario) od začetne do končne oskrbe ali premestitve. 

Vsebina in izvedba izobraževanja je usklajena s programom tečaja ATCN združenja Society of Trauma Nurses in se izvaja v sodelovanju z Mednarodnim komitejem ATCN za Evropo ter Zdravniškim društvom ATLS Slovenija. Pred tečajem udeleženci prejmejo predpisano originalno literaturo, ki je v angleškem jeziku. Zato je za udeležence tečaja priporočljivo aktivno znanje angleškega jezika.
 
Prijave so odprte do 16. 09. 2018, število udeležencev je omejeno.
 
Oddana je vloga za pridobitev licenčnih točk za strokovno izpopolnjevanje/izobraževanje  in vloga za pridobitev pedagoških točk za vpis strokovnega srečanja/dogodka v register izpopolnjevanj/izobraževanj na Zbornico – Zvezo.

Prijava

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 700 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do popusta (plačajo 490 EUR z vključenim DDV, razliko do polne cene pa sekcija krije iz plačanih članarin). Kotizacijo nakažite na TR – NLB, posl. Tavčarjeva 7, Ljubljana, Zbornica – Zveza, št.: 02015 – 0258761480, sklic na stroškovno mesto 00 0224 – 22112018 (Sekcija MS in ZT v urgenci). V kotizacijo je všteta udeležba na tečaju, uradna originalna učbenika, prigrizki ter kosila med tečajem, ena večerja in uradni ATCN certifikat.
Ob registraciji potrebujete osebni dokument, člansko izkaznico, številko licence in potrdilo o vplačani kotizaciji.
Za prijavo na tečaj in dodatne informacije kontaktirajte ga. Nado Macura Višić na telefon 031 853 014 ali na e-naslov: nada.macura@gmail.com

Dodatne informacije

Hotelska namestitev
Hotel Bellevue, Na slemenu 35, 2208 Mariborsko Pohorje
Informacije in rezervacije:
bellevue@termemb.si

Za prijavo na tečaj in dodatne informacije kontaktirajte ga. Nado Macura Višić na telefon 031 853 014 ali na e-naslov: nada.macura@gmail.com

Lepo vabljeni!           
 
Nada Macura Višić                                                                                 Vida Bračko
Vodja tečaja                                                                              Predsednica strokovne sekcije