Tečaj dodatnih postopkov zdravstvene nege pri obravnavi ogroženega poškodovanca – Advanced Trauma Care for Nurses (ATCN)

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci
Termin: 
19.04.2018 - 12:55 do 21.04.2018 - 12:55
Lokacija: 
Hotel Bellevue, Na slemenu 35, 2208 Mariborsko Pohorje
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih
društev medicinskih sester, babic  in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci

Program

ATCN vodja tečaja: Nada Macura Višić

ATLS inštruktorji:
ATCN inštruktorji:
ATCN koordinatorji:

1. dan: Četrtek, 19. 4. 2018

08.30 - 09.30 SESTANEK INŠTRUKTORJEV PRED TEČAJEM (soba za inštruktorje)
09.00 - 09.30 REGISTRACIJA UDELEŽENCEV
Fotografiranje vsakega udeleženca
Oddaja predtesta

09.30 - 10.10 PREDSTAVITEV ATLS/ATCN IN PROGRAM TEČAJA* , Roman Košir/Nada Macura Višić

10.10 - 10.30 ABCDE PRISTOP – demonstracija *

  • ATLS inštruktor (inštruktor)
  • ATLS inštruktor (zdravnik)
  • ATCN inštruktor (med. sestra)
  • ATLS inštruktor (pacient)

10.30 - 11.10 ZAČETNI PREGLED – ABCDE PRISTOP, ATLS inštruktor
11.10 - 12.00 PREDSTAVITEV SPONZORJEV IN ODMOR
12.00 - 12.30 OSKRBA DIHALNE POTI*,
ATLS inštruktor
12.30 - 13.05 HEMORAGIČNI ŠOK*,
ATLS inštruktor
13.05 - 13.40 POŠKODBE PRSNEGA KOŠA*,
ATLS inštruktor
* (predavalnica)
13.40 - 14.45 KOSILO
14.45 – 16.00 ATCN praktične delavnice: ABCDE pristop (60 minut/delavnico)

ABCDE pristop
ATCN inštruktor:
ABCDE pristop
ATCN inštruktor:
ABCDE pristop
ATCN inštruktor:
Udeleženec 1
Udeleženec 2
Udeleženec 3
Udeleženec 4
Udeleženec 5
Udeleženec 6  
Udeleženec 7
Udeleženec 8
Udeleženec 9
Udeleženec 10
Udeleženec 11

Udeleženec 12
Udeleženec 13
Udeleženec 14
Udeleženec 15
Udeleženec 16

16.00 – 16.20 ODMOR
16.20 – 16.55 POŠKODBE TREBUHA IN MEDENICE,
ATLS inštruktor
16.55 – 17.25 POŠKODBE HRBTENICE IN HRBTENJAČE,
ATLS inštruktor
17.25 – 17.50 POŠKODBE MIŠIČNO-SKELETNEGA SISTEMA,
ATLS inštruktor
17.50 – 18.20 POŠKODBE V NOSEČNOSTI, ATLS inštruktor
18.20 – 18.30 ZAKLJUČEK DNEVA
18.30  SESTANEK INŠTRUKTORJEV
19.00 VEČERJA za vse udeležence

2. dan: petek, 20. 4. 2018

08.00 - 08.05 Dobro jutro
Vprašanja in odgovori

08.05 - 08.30 Poškodba glave, ATLS inštruktor
08.30 - 08.50 Poškodbe hrbtenice in hrbtenjače, ATLS inštruktor
08.50 - 09.30 FAST - demonstracija, ATLS inštruktor
09.30 – 12.45 ATCN praktične delavnice (60 minut/delavnico)

Pregled predesta
ATCN inštruktor:
Oskrba dihalne poti
ATCN inštruktor:
Hemoragični šok
ATCN inštruktor:
Udeleženec 1
Udeleženec 2
Udeleženec 3
Udeleženec 4
Udeleženec 5
Udeleženec 6
Udeleženec 7
Udeleženec 8
Udeleženec 9
Udeleženec 10
Udeleženec 11
Udeleženec 12
Udeleženec 13
Udeleženec 14
Udeleženec 15
Udeleženec 16
Udeleženec 12
Udeleženec 13
Udeleženec 14
Udeleženec 15
Udeleženec 16
Udeleženec 1
Udeleženec 2
Udeleženec 3
Udeleženec 4
Udeleženec 5
Udeleženec 6
Udeleženec 7
Udeleženec 8
Udeleženec 9
Udeleženec 10
Udeleženec 11
Udeleženec 7
Udeleženec 8
Udeleženec 9
Udeleženec 10
Udeleženec 11
Udeleženec 12
Udeleženec 13
Udeleženec 14
Udeleženec 15
Udeleženec 16
Udeleženec 1
Udeleženec 2
Udeleženec 3
Udeleženec 4
Udeleženec 5
Udeleženec 6

10.30 – 10.45 ODMOR
12.45 – 14.00 KOSILO
14.00 – 17.00  ATCN praktične delavnice (60 minut/delavnico)

Poškodba glave
ATCN inštruktor:
Poškodovan otrok
ATCN inštruktor:
Poškodbe mišično-skeletnega sistema in hrbtenice
ATCN inštruktor:
Udeleženec 1
Udeleženec 2
Udeleženec 3
Udeleženec 4
Udeleženec 5
Udeleženec 6
Udeleženec 7
Udeleženec 8
Udeleženec 9
Udeleženec 10
Udeleženec 11
Udeleženec 12
Udeleženec 13
Udeleženec 14
Udeleženec 15
Udeleženec 16
Udeleženec 12
Udeleženec 13
Udeleženec 14
Udeleženec 15
Udeleženec 16
Udeleženec 1
Udeleženec 2
Udeleženec 3
Udeleženec 4
Udeleženec 5
Udeleženec 6
Udeleženec 7
Udeleženec 8
Udeleženec 9
Udeleženec 10
Udeleženec 11
Udeleženec 7
Udeleženec 8
Udeleženec 9
Udeleženec 10
Udeleženec 11
Udeleženec 12
Udeleženec 13
Udeleženec 14
Udeleženec 15
Udeleženec 16
Udeleženec 1
Udeleženec 2
Udeleženec 3
Udeleženec 4
Udeleženec 5
Udeleženec 6

17.00 – 17.20 ODMOR
17.20 – 17.40 SEKUNDARNI PREGLED – demonstracija

  • ATLS inštruktor (inštrukor)
  • ATLS inštruktor (zdravnik)
  • ATCN inštruktor (medicinska sestra)
  • ATLS inštruktor (pacient)

17.30 – 17.40 ZAKLJUČEK DNEVA ATCN
17.40 SESTANEK INŠTRUKTORJEV ATCN

3. dan: sobota, 21. 4. 2018

08.000 - 08.05 DOBRO JUTRO
Vprašanja in odgovori
08.05 - 08.40 POŠKODBE PRI STAROSTNIKIH IN OTROCIH, ATLS inštruktor
08.40 - 09.00 TRANSPORT DO KONČNE OSKRBE, ATLS inštruktor
09.00 - 09.10 PISNI IN PRAKTIČNI TEST – predstavitev
09.10 - 13.00 ABCDE PRISTOP (PRAKTIČNO & TEST), PRAKTIČNE DELAVNICE, TRIAŽNI SCENARIJI, PISNI TEST  (predavalnica)
Praktične delavnice Primer 1  
ATCN inštruktor: Praktične delavnice Primer 2
ATCN inštruktor: Praktične delavnice Primer 3  
ATCN inštruktor: Praktične delavnice Primer 4
ATCN inštruktor:
13.00 - 14.00 SESTANEK INŠTRUKTORJEV IN PREGLED TESTOV
14.00 (pribl.) POVZETEK & ZAKLJUČEK TEČAJA, Vsi inštruktorji & vsi udeleženci

Skupina 1: Praktične delavnice / pisni test / triažni scenariji

Naslov DELAVNICA DELAVNICA TEST / ODMOR ODMOR / TEST Odmor TRIAŽNI SCENARIJI PISNI TEST
Čas 09.10 - 09.40 09.40 - 10.10 10.10 - 10.30 10.30 - 10.50 10.50 - 10.30 11.00 - 11.50 11.50 - 12.50
Udeleženec 1 Pacient 1 * Pacient 2 ** Pacient 3 Odmor ρ
Udeleženec 2 Pacient 1 ** Pacient 2 * Odmor Pacient 3 ρ
Udeleženec 3 Pacient 2 * Pacient 3 ** Pacient 4 Odmor ρ
Udeleženec 4 Pacient 2 ** Pacient 3 * Odmor Pacient 4 ρ
Udeleženec 5 Pacient 3 * Pacient 4 ** Pacient 1 Odmor ρ
Udeleženec 6 Pacient 3 ** Pacient 4 * Odmor Pacient 1 ρ
Udeleženec 7 Pacient 4 * Pacient 1 ** Pacient 2 Odmor ρ
Udeleženec 8 Pacient 4 ** Pacient 1 * Odmor Pacient 2 ρ

* izvajalec delavnice
** ocenjevalec / opazovalec delavnice

Skupina 2: PRAKTIČNE DELAVNICE / PISNI TEST / TRIAŽNI SCENARIJI

Naslov Triažni Scenarij Pisni test Odmor Delavnica Delavnica Test / Odmor  Odmor / Test
Čas 09.10 - 10.00 10.00 - 11.00 11.00 - 11.20 11.20 - 11.50 11.50 - 12.20 12.20 - 12.40 12.40- 13.00
Udeleženec 9 ρ Pacient 1 * Pacient 2 ** Pacient 3 Odmor
Udeleženec 10 ρ Pacient 1 ** Pacient 2 * Odmor Pacient 3
Udeleženec 11 ρ Pacient 2 * Pacient 3 ** Pacient 4 Odmor
Udeleženec 12 ρ Pacient 2 ** Pacient 3 * Odmor Pacient 4
Udeleženec 13 ρ Pacient 3 * Pacient 4 ** Pacient 1 Odmor
Udeleženec 14 ρ Pacient 3 ** Pacient 4 * Odmor Pacient 1
Udeleženec 15 ρ Pacient 4 * Pacient 1 ** Pacient 2 Odmor
Udeleženec 16 ρ Pacient 4 ** Pacient 1 * Odmor Pacient 2

* izvajalec delavnice
** ocenjevalec / opazovalec delavnice

Splošne informacije

Tečaj ATCN (Tečaj dodatnih postopkov zdravstvene nege pri obravnavi ogroženega poškodovanca) je nastal kot odgovor na potrebo izvajalcev zdravstvene nege po dodatnem znanju pri oskrbi poškodovancev. V tujini poteka že več kot petnajst let in ga izvajajo v številnih državah v Evropi in v svetu skupaj s tečaji ATLS. Tečaj je namenjen vsem diplomiranim medicinskim sestram/diplomiranim zdravstvenikom, ki želijo nadgraditi svoje znanje in praktične veščine pri oskrbi življenjsko ogroženega poškodovanca. ATCN je razdeljen na teoretični in praktični del, ki obsega vaje glavnih in neposredno življenje rešujočih posegov in postopkov. Tečajniki intenzivno sodelujejo in rešujejo primere poškodovancev na realnih situacijah (case scenario) od začetne do končne oskrbe ali premestitve.

Vsebina in izvedba izobraževanja je usklajena s programom tečaja ATCN združenja Society of Trauma Nurses in se izvaja v sodelovanju z Mednarodnim komitejem ATCN za Evropo ter Zdravniškim društvom ATLS Slovenija. Pred tečajem udeleženci prejmejo predpisano originalno literaturo, ki je v angleškem jeziku. Zato je za udeležence tečaja priporočljivo aktivno znanje angleškega jezika.

Oddana je vloga za pridobitev licenčnih točk za strokovno izpopolnjevanje/izobraževanje  in vloga za pridobitev pedagoških točk za vpis strokovnega srečanja/dogodka v register izpopolnjevanj/izobraževanj na Zbornico – Zvezo.

Kotizacija
Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 700 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so opravičeni do 30% popusta in plačajo 490 EUR z vključenim DDV, razliko do polne cene pa Zbornica - Zveza krije iz plačanih članarin. Kotizacijo nakažite na TR–NLB, posl. Tavčarjeva 7, Ljubljana, Zbornica – Zveza, št.: 02015 – 0258761480, sklic na stroškovno mesto 00 0224 – 19042018 (Sekcija MS in ZT v urgenci).
V kotizacijo je všteta udeležba na tečaju, uradna originalna učbenika, prigrizki ter kosila med tečajem, večerja in uradni ATCN certifikat.

Ob registraciji potrebujete osebni dokument,  člansko izkaznico, številko licence in potrdilo o vplačani kotizaciji.

Prijave

Za prijavo na tečaj in dodatne informacije kontaktirajte ga. Nado Macura Višić na telefon 031 853 014 ali na e-naslov: nada.macura@gmail.com.
Število prijav je omejeno na 16 udeležencev. Prijave so odprte do 10.04.2018, upošteval se bo vrstni red prijav.

Dodatne informacije

Nada Macura Višić, e-naslov: nada.macura@gmail.com, tel. št.: 031 853 014 ali Tina Gros, e-pošta: tina.gros@gmail.co.

Hotelska namestitev
Hotel Bellevue, Na slemenu 35, 2208 Mariborsko Pohorje
Informacije in rezervacije:
bellevue@termemb.si.

Lepo vabljeni!

Nada Macura Višić              Vida Bračko
Vodja tečaja         Predsednica strokovne sekcije