Strokovno popoldne: Bakterije, odporne proti karbapenom

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje
Termin: 
13.02.2019 - 14:45 do 20:15
Lokacija: 
Srednja zdravstvena šola Celje, 1. nadstropje, učilnica 1

 

Program

Alenka Petrovec Koščak, Majda Hrastnik

14:45 Registracija

15:05 Porast pojavnosti proti karbapenemom odpornih bakterij

16:00 Osnove razvrstitve in označevanja proti karbapenemom odpornih bakterij

17:00 Standardni ukrepi za preprečevanje prenos okužb

18:15Ukrepi kontaktne izolacije

18:30 Presejalni testi za iskanje nosilcev večkratno odpornih bakterij

19:00 Obvladovanje epidemije z bakterijami, odpornih proti karbapenemom.

20:00 Razprava

20:15 Zaključek

Splošne informacije

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 15 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, DMSBZT Celje, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 100% popusta  (razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin).V ceno je vključena organizacija strokovnega srečanja, potrdilo o udeležbi, pogostitve v odmorih. Kotizacijo nakažete PO PREJETEM RAČUNU na TRR društva DMSBZT Celje,  SI 56051008015553360, pri Abanki.

Strokovno izobraževanje je vpisano v register strokovnih izpopolnjevanj Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Prijava

E-prijavnica se nahaja na osnovni strani spletne strani www.zbornica-zveza.si. S klikom na sliko E-prijavnica se odpre nabor izobraževanj, ki se bodo odvijala v naslednjem obdobju.
Na želen seminar se lahko prijavite kot član ali splošno.

 

Vljudno vabljeni!

DMSBZT Celje, Kordiš Tomica