Strokovno izobraževanje Kinestezija v zdravstveni negi z učnimi delavnicami

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ptuj - Ormož
Termin: 
17.01.2019 - 15:30 do 20:00
Lokacija: 
V jedilnici SB dr. Jožeta Potrča Ptuj

Program


15.30 - 17.30 Teoretični del o kinesteziji, Dragica Golob, DMS
- izvor in pomen kinestezije v zdravstveni negi
- pravilno dvigovanje in prenašanje bremen
- pravilni položaji pri vsakodnevnih aktivnostih
- kako s svojimi čutili pomagamo pri gibanju
- elementi gibanja: hoja kot način gibanja je izvedljiv v vsakem položaju
- funkcionalna anatomija: mase in vmesni prostori
- preprečevanje decubitusov v kinesteziji
17.30 - 17.45 Osvežujoč odmor
17.45 - 19.45 Praktični del – kinestezija v zdravstveni negi, Dragica Golob, DMS
- pravilen pristop k bolniku na postelji
- pomoč bolniku pri vstajanju
- principi varnega transferja
- premikanje bolnika po postelji: obračanje
- posedanje bolnika na postelji
19.45 - 20.00 Zaključek, preverjanje znanja, vrednotenje in podelitev potrdil

Prijave in dodatne informacije


Program strokovnega izobraževanja je v postopku pridobivanja LICENČNIH TOČK.
Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 60 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 30 EUR z vključenim DDV).  Za člane DMSBZT Ptuj - Ormož kotizacijo krije Društvo iz sklada za izobraževanje.
ROK PRIJAVE: do zasedbe prostih mest (25).

predsednica DMSBZT Ptuj – Ormož
Tanja Ribič Vidovič