Strokovna ekskurzija v ESGENA referenčni center bolnišnice Rebro, Zagreb

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v v endoskopiji in gastroenterologiji
Termin: 
15.11.2019 - 07:40
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev
medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v v endoskopiji in
gastroenterologiji

Program

08.00 - 08.15 Zbor udeležencev pred Zbornico Zvezo, registracija
08.15 - 08.30 Izvedba volitev predsednika-ce Sekcije
08.30 Odhod avtobusa proti Zagrebu
Predstavitev delovanja ESGENA, Tatjana Gjergek, dipl.m.s.
12.00 Prihod na KBC Zagreb
12.10 - 12.20 Pozdravni govor
12.20 - 12.30 Predstavitev  KBC-a, Ana Ljubas, magistra sestrinstva
12.30 - 12.40 Organizacija dela na Zavodu za gastroenterologijo i hepatologijo, Vesna Oroz, bacc.med.sr.
12.45 - 13.00 Odmor
13.00 - 14.00 Zavod za gastroenterologijo in hepatologijo referenčni center ESGENA, Sanja Hruškar, bacc.med.teh.
Ogled: Interventna gastroenterologija, Poliklinika – interventna gastroenterologija, Oddelek za bolezni prebavil, Oddelek za bolezni jeter, Dnevna bolnica
14.30 - 17.00 Ogled mesta Zagreb (staro mestno jedro)
17.00 Odhod avtobusa proti Sloveniji
19.00 Skupna večerja, razglasitev rezultatov volitev

Splošne informacije

Strokovna ekskurzija je vpisana v register strokovnih izobraževanj Zbornice Zveze.

Plačilo kotizacije:
Kotizacija znaša 20€ z DDV. Znesek nakažite na transakcijski račun Zbornice Zveze 02015-0258761480, sklic 0218-15112019.

Prijava

Prijava na izobraževanje: Elektronska prijava je možna preko spletne prijavnice, ki jo najdete na spletni strani Zbornice –Zveze.