Stopnja prehranjenosti pomurskih pacientov s pogostimi kroničnimi obolenji

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja
Termin: 
19.11.2019 - 10:15
Lokacija: 
Terme Vivat, Moravske Toplice


Program

7.45 – 8.30 Registracija udeležencev
8.30 – 8.40 Uvodni pozdrav predsednice SDMSBZT Pomurja
Moderator: mag. Marija Zrim
08.40 – 09.05 Zdrava prehrana; Branka Dugar, dipl. m. s
09.05 – 09.45 Prehrana pri polimorbidnih pacientih; Jože Lavrinec, vmt, dietetik
09.45 – 10.10 Alternativne oblike prehranjevanja; Anja Murg, mag. varne hrane
10.10 – 10.20 Vprašanja in razprava
10.20 – 10.50 Odmor
Moderator: Marija Flisar, mag.zn
10.50 – 11.20 Stopnja prehranjenosti pomurskih pacientov s pogostimi kroničnimi obolenji- rezultati presečne študije; Anita Vogrinčič Černezel, mag. zn, Blanka Rajh, dipl.m.s, dipl. org. dela,  Marija Flisar, mag. zn in ostali člani DS
11.20 – 11.45 Prehrana pri onkoloških pacientih; Edvard Jakšič, mag. zn.
11.45 – 12.10 Ocena prehranjenosti pred in po operaciji pri kroničnih pacientih; Bojana Jerebic mag. soc -zdr. manag., Nataša Kreft, mag. soc, zdr. manag.
12.10 – 12.45 Stopnja prehranjenosti oskrbovancev različnih domov, Urška Nemec mag.zn, mag. Marija Zrim
12.45 – 12.55 Vprašanja in razprava
12.55 – 13.50 Odmor za kosilo
Moderator: Nataša Kreft, mag. soc. zdr. manag.
13.50 – 14.15 Ocena prehranjenosti pacientov v Psihiatrični bolnišnici Ormož; Tanja Žmauc, mag.zdr.-soc.manag., Ksenija Pirš, mag.zdr.ved
14.15 – 14.40 Vpliv čustev na hrano in hrane na čustva; Danijela Šunjić Egić, univ. dipl. psih.
14.40 – 14.50 Vprašanja in razprava
14.50 – 15.00 Zaključek

Splošne informacije

Kotizacija za člane drugih strokovnih društev je 60 €. Za nečlane Zbornice –Zveze je kotizacija 120 EUR. Plačilo po izstavitvi računa. Strokovno izobraževanje je v postopku vpisa v register strokovnih izpopolnjevanj ter vrednotenja za licenčne in pedagoške točke pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.
Člani DMSBZT Pomurja imajo 100 % popust (razliko do polne cene kotizacije društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin.)

Prijava

Prijava na seminar bo potekala preko E-prijavnice, ki je dosegljiva na spletni strani DMSBZT Pomurje: http://www.drustvo-mszt-pomurja.si ali Zbornice - Zveze:  http://www.zbornica-zveza.si  Prijave do 14.11.2019

Splošne informacije

Za morebitne nejasnosti pokličite Dragico Jošar na telefon, 031 354- 123

Predsednica DMSBZT Pomurja
Dragica Jošar