Stigmatizacija – pot do diskriminacije

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana
Termin: 
07.11.2019 - 15:45 do 19:20
Lokacija: 
v prostorih DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta 14, Ljubljana

Program

15.45 - 16.00 Registracija
16.00 - 16.20 Stigma skozi zgodovino in zdravstveno nego, Marina Velepič, viš. med. ses.
16.20 - 16.50 Imam kužno bolezen – zakaj se me ljudje izogibajo?, Jolanda Munih, prof. zdr. vzg.
16.50 - 17.10 Stigmatizacija pacientov z duševnimi obolenji, Matej Rajgl, dipl. zn.
17.10 - 17.30 Odmor
17.30 - 17.50 Stigmatizacija oseb, ki uživajo prepovedane droge, Jure Rašić, dipl.zn.
17.50 - 18.10 Stigmatizacija starostnikov, dr. Radojka Kobentar
18.10 - 18.55 Primeri iz prakse, Gordana Lokajner, dipl. m.s, Marina Velepič, vis. med.ses. 
18.55 - 19.20 Razprava in zaključek

Splošne informacije

Seminar je namenjen zdravstvenim tehnikom, medicinskim sestram in drugim zaposlenim v zdravstveni negi in oskrbi, članom in bodočim članom DMSBZT Ljubljana, ki želijo pridobiti dodatna znanja in veščine za bolj učinkovito in uspešno obravnavo pacientov v kliničnem okolju. Udeleženci se bodo seznanili s pojmom stigme in pojavnostjo diskriminacije v zvezi s stigmo skozi zgodovino in v zdravstveni negi. Spoznali se bodo z vzroki za stigmatizacijo pri pacientih z  diagnozo, ki povzroča stigmo ter odnosom družbe so nekaterih marginalnih skupin, kot so starostniki, uživalci drog, bolniki s kužno boleznijo, slabim socialnim statusom, narodnostjo itd. Aktivno bodo udeleženi v obravnavi primerov iz prakse in v razpravi.

Namen seminarja je predstaviti stigmatizacijo kot pogost vzrok diskriminacije in neenakosti obravnave v zdravstvu in v družbi, ter pri udeležencih sprožiti razmišljanje o pravilnosti ravnanja v zdravstveni in babiški negi s posledico dviga nepristranskosti in strpnosti.

Programsko/organizacijski odbor: Đurđa Sima, Gordana Lokajner, Marina Velepič
Program je v postopku za pridobitev licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici – Zvezi.

Število mest je omejeno do 30.
Kotizacija za člane DMSBZT Ljubljana NI!

Prijava

Prijave sprejemamo preko elektronske prijavnice na spletni strani DMSBZT Ljubljana na: www.drustvo-med-sester-lj.si do 02. 11.2019, do zasedenosti mest.

Dodatne informacije

Irma Kiprijanović GSM 041 754 695 ali  irma.kiprijanovic@gmail.com.

Podpredsednica za pdoročje izobraževanja,                       Predsednica DMSBZT Ljubljana:
Raziskovanja in založništva DMSBZT Ljubljana:
Gordana Lokajer, dipl. m. s., univ.dipl. org.                          Đurđa Sima, dipl. m. s.