Stanovalec z demenco – negovanje in skrb

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana
Termin: 
19.10.2018 - 08:00 do 13:30
Lokacija: 
V prostorih DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta 14, Ljubljana

Program

08.00 - 08.30 Registracija udeležencev seminarja
08.30 - 09.15 Značilnosti obolelih za demenco, Lea Žmuc Veranič, dr. med., spec.psih.
09.15 - 10.00 Učinkovita komunikacija z obolelim,Tonica Golobič, dipl. m. s.
10.00 - 10.30 Odmor za kavo/čaj
10.30 - 11.15 Spoštovanje integritete in avtonomije obolelih, Slavica Roljić,mag.zdr.neg.
11.15 - 12.00 Načini obvladovanja vedenjskih in čustvenih sprememb, dr. Radojka Kobentar, viš. med. ses.
12.00 - 12.45 Delavnice – delo na primerih iz prakse v malih skupinah (obtoževanje, agresija, jok, spolno dezinhibitorno vedenje, strah, odklonilno vedenje, tavanje), delavnice (Tonica Golobič, Slavica Roljić, Radojka Kobentar)
12.45 - 13.15  Poročanje z delavnic
13-15 - 13.30  Zaključek in podelitev potrdil 

Splošne informacije

Seminar je namenjen bolničarjem, negovalcem, zdravstvenim tehnikom, medicinskim sestram in drugim zaposlenim v zdravstveni negi in oskrbi, članom in bodočim članom DMSBZT Ljubljana, ki želijo pridobiti dodatna znanja s področja demenc. V obliki delavnic vas bomo seznanili z osnovnimi  problemi v praksi.

Program je vpisan v register strokovnih izpopolnjevanje pri Zbornici – Zvezi in ovrednoten z LT. 

Prijave

Prijave sprejemamo preko elektronske prijavnice na spletni strani DMSBZT Ljubljana na: www.drustvo-med-sester-lj.si do 10. 10. 2018. Število prijavljenih udeležencev je omejeno na 30. Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 40,00€ z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 20,00€ z vključenim DDV, razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev  oziroma iz naslova plačane članarine)

Dodatne informacije

Irma Kiprijanović GSM: 041 754 695 ali e-mail: irma.kiprijanovic@gmail.com.

Vljudno vabljeni!

                             Koordinatorica:                                                                       Predsednica DMSBZT Ljubljana:
                           Radojka Kobentar                                                                                    Đurđa Sima