Stanovalec z demenco – negovanje in skrb

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana
Termin: 
20.04.2018 - 13:10
Lokacija: 
v prostorih DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta 14, Ljubljana

Program

08.00 - 08.30 Registracija udeležencev seminarja
08.30 - 09.15 Značilnosti obolelih za demenco, Lea Žmuc Veranič, dr. med., spec. psih.
09.15 - 10.00 Učinkovita komunikacija z obolelim, Tonica Golobič, dipl. m. s. 
10.00 - 10.30 Odmor za kavo/čaj
10.30 - 11.15 Spoštovanje integritete in avtonomije obolelih, Slavica Roljić, mag. zdr. neg.
11.15 - 12.00 Načini obvladovanja vedenjskih in čustvenih sprememb, dr. Radojka Kobentar, viš. med. ses.
12.00 - 12.45 Delavnice – delo na primerih iz prakse v malih skupinah (obtoževanje, agresija, jok, spolno dezinhibitorno vedenje, strah, odklonilno vedenje, tavanje) – delavnice, Tonica Golobič, Slavica Roljić, Radojka Kobentar
12.45 - 13.15 Poročanje z delavnic
13-15 - 13.30 Zaključek in podelitev potrdil

Splošne informacije

Seminar je namenjen bolničarjem, negovalcem, zdravstvenim tehnikom, medicinskim sestram in drugim zaposlenim v zdravstveni negi in oskrbi, članom in bodočim članom DMSBZT Ljubljana, ki želijo pridobiti dodatna znanja s področja demenc. V obliki delavnic vas bomo seznanili z osnovnimi  problemi v praksi.

Program je v postopku za pridobitev licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici – Zvezi.

Število prijavljenih udeležencev je omejeno na 30.

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 40,00€ z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 20,00€ z vključenim DDV, razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev  oziroma iz naslova plačane članarine)

Prijave

Prijave sprejemamo preko elektronske prijavnice na spletni strani DMSBZT Ljubljana na: www.drustvo-med-sester-lj.si do 12. 04. 2018.

Dodatne informacije

Irma Kiprijanović GSM 041 754 695 ali irma.kiprijanovic@gmail.com.
Vljudno vabljeni!

Koordinatorica :                        Predsednica DMSBZT Ljubljana:
Radojka Kobentar                     Đurđa Sima