Standardni posegi v zvezi z v celoti implantiranim centralnim venskim katetrom s podkožnim prekatom - vensko valvulo in centralnim perifernim venskim katetrom pri bolniku z rakom

Odpoved izobraževanja
Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji
Termin: 
07.11.2019 - 15:00 do 19:00
Lokacija: 
Zbornica - Zveza, Ob železnici 30A, 1000 Ljubljana
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev
medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji

Program

14.30 - 15.00 Registracije
15.00 - 15.20 Osrednji venski kateter s podkožnim prekatom – venska valvula (angl. Venous Access Port, VAP); indikacije, postopek vstavitve, oskrba, Mojca Gašperin, dr. medicine, anesteziolog
15.20 - 15.40 Periferno uveden osrednji venski kateter - PICC (Peripherally Inserted Central Catheter): indikacije, postopek vstavitve in oskrba, Irma Mrzelj, dipl.m.s., Zoran Topić, dipl. zdravstv.
15:40 - 16.00 Odmor in osvežitev
16.00 - 19.00 Delavnice

  • Venska valvula – v celoti implantiran osrednji venski kateter s podkožnim prekatom (uvod v delavnico)
    (vstavitev atravmatske igle, prebrizgavanje venske valvule, aplikacija terapije, odvzem krvi iz venske valvule z zaprtim vacoutainer sistemom za odvzem krvi, odstranitev varne atravmatske igle),Snežana Umičević, dipl. m. s.;  Metka Zajc, dipl. m. s.
  • Periferno uveden osrednji venski kateter – PICC (uvod v delavnico)
    (menjava brezigelnega konekta,menjava brez šivnega fiksatorja, menjava obliža, odvzem krvi, aplikacija po PICC, prebrizgavanje PICC), Irma Mrzelj, dipl.m.s., Zoran Topić, dipl. zdravstv.
  • Praktičen prikaz posegov in izvajanje udeležencev

Splošne informacije

Učna delavnica je namenjena medicinskim sestram in zdravstvenim tehnikom, ki se pri svojem delu srečujejo z onkološkimi bolniki, ki imajo vstavljen centralni venski kateter s podkožnim prekatom - vensko valvulo ali periferni centralni venski kateter. Delavnica je sestavljena iz teoretičnih in praktičnih vsebin.

Udeležba na učnih delavnicah z uvodnim predavanjem se šteje za strokovno izobraževanje. Za izobraževanje z učnimi delavnicami se izpelje postopek pridobivanja licenčnih točk.
Ob registraciji na dan izobraževanja z učnimi delavnicami potrebujete člansko izkaznico.

Kotizacija z DDV znaša 120 €, članom Zveze Zbornice, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust in znaša 60,00 €. V kotizacijo je vštet predstavitveni zbornik in osvežitev med odmorom.
Kotizacijo nakažite na TRR: ZZBNS SMSZTO št.: 0201 5025 8761 480, sklic: 00 0214 7112019

(Ob prihodu na Zbornico – Zvezo pozvonite pri zapornici pred parkiriščem na zvonec Zbornice-Zveze, da vam odprejo zapornico).

Prijava

Prijavite se preko E- prijavnice na spletnih straneh Zbornice Zveze.

Dodatne informacije

ana.istenic@gmail.com

Vljudno vabljeni!
Predsednica Sekcije MSZT v onkologiji
Ana Istenič, dipl.m.s.