Spirometrija in inhalacijska zdravila

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev, medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji
Termin: 
08.11.2019 - 09:00 do 14:40
Lokacija: 
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor,Ulica talcev 9, 2000 Maribor
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih
društev medicinskih sester, babic  in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji 

Program

09.00 - 09.20 Registracija udeležencev
09.20 - 10.20 Preiskava pljučne funkcije, Jurij Regvat, dr. med
10.20 - 10.40 Izvedba spiromerije, Nirmela Lozić, zdr.sod.
10.40 - 10.50 Razprava

Razdelitev v dve/tri skupine
10.50 - 12.00 Praktično izvajanje, Nirmela Lozić in sod.
12.00 - 12.45 Odmor s kavo in prigrizkom
12:45 - 13.30 Kaj so inhalacijska zdravila, Jurij Regvat, dr. med
13.30 - 14.30 Dlavnica v 2 skupinah Prikaz pravilne tehnike inh.zdravil, Irena Počvavšek, dipl. med. sestra; Katja Zupanc, dipl. med. sestra
14.30 - 14.40 Razprava
14.40 Razdelitev potrdil in zaključne misli

Splošne informacije

Program je v postopku vrednotenja z  licenčnimi točkami na Zbornici/Zvezi.
Kotizacija za udeležbo na strokovnem srečanju je enotna za vse udeležence in znaša 190 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca.
Člani Zbornice/Zveze imajo pri kotizaciji 50% popust, kotizacija znaša 95 EUR.
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice - Zveze št. 0201  5025  8761  480, sklic na številko: 00 0208-28092018.

Prijave

Preko prijavnice na spletni strani Zbornice/Zveze. Število udeležencev je omejeno na 50.

Dodatne informacije

Dodatne informacije so možne po telefonu 040/558-820 ali e-pošti marusy.ahacic@gmail.com.
Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in številko licence.