Spirometrija

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji
Termin: 
18.01.2019 - 15:50 do 19:10
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji

 

Program                                                            

15.50 - 16.00 Registracija udeležencev
16.00 - 17.00 Preiskava pljučne funkcije, Eva Topole, dr. med
17.00 - 17.20 Izvedba spiromerije, Nirmela Lozić, zdr. sod.
17.20 - 17.30 Razprava
17.30 - 17.45 Odmor s kavo
17.45 - 18.20 Praktično izvajanje, Nirmela Lozić, zdr. sod
18.20 - 19.00 Praktično izvajanje, Maruša Ahačič, mag. zdr. nege
19.00 - 19.10 Razprava
19.10 Razdelitev potrdil in zaključne misli

Splošne informacije

Program je v postopku vrednotenja z  licenčnimi točkami na Zbornici/Zvezi.
Kotizacija za udeležbo na strokovnem srečanju je enotna za vse udeležence in znaša 190 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice/Zveze imajo pri kotizaciji 50% popust, kotizacija znaša 95 EUR.  Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice - Zveze št. 0201  5025  8761  480, sklic na številko: 00 0208-28092018.

Prijave

Preko prijavnice na spletni strani Zbornice/Zveze.

Dodatne informacije

Dodatne informacije so možne po telefonu 040/558-820 ali e-pošti marusy.ahacic@gmail.com.
Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in številko licence.