Specialna obravnava pljučnega bolnika

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev, medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji
Termin: 
09.11.2018 - 08:30 do 16:00
Lokacija: 
Hotel M, Ljubljana
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev, medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji

Program

08.30 - 09.00 Registracija udeležencev
09.00 - 09.10 Pozdravne besede
1. Sklop:
09.10 - 09.40 Traheostoma (vzroki, izvedba, zapleti), Primož Levart, dr. med
09.40 - 10.00 Zdravstvena nega bolnika po traheotomiji, Sonja Krajnik, mag. zdr. nege
10.10 - 10.30 Menjava kanile in aspiracija, Petra Kolbl, mag. zn
10.30 - 10.50 Govorna rehabilitacija laringektomiranih oseb v Sloveniji, mag. Mladen Jeličić, spec. klin. logopedije
10.50 - 11.10 ZN traheotomiranega pacienta ob odpustu, Dragana Maksimović, dipl. m. s.
11.10 - 11.20 Razprava
11.20 - 11.40 Odmor
II. Sklop:
11.40 - 12.10 Diagnostika pljučnega raka, doc.dr. Mateja Marc Malovrh, dr.med.,spec.
12.10 - 12.30 Zdravstvena nega v procesu diagnostike, Teja Petrič dipl. m. s., Anita Kalan, dipl. m. s.
12.30 - 12.50 Prehrana bolnikov z različnimi respiratornimi obolenji, mag. Tatjana Kosten, univ. dipl. biolog
12.50 - 13.10 Zdravstvena nega pacienta s Plevrix katetrom, Marija Petrinec Primožič dipl. m. s.
13.10 - 13.20 Razprava
13.20 - 13.35 Volitve novega člana IO Sekcije MS in ZT v pulmologiji
13.35 - 14.40 Kosilo
III. Sklop:
14.40 - 15.10 Priprava bolnika na transplantacijo pljuč, Kandidati za transplantacijo pljuč, prim. mag. Matjaž Turel, dr.med., spec.
15.10 - 15.30 ZN pred in po transplantaciji pljuč, Izidor Kos mag.vzg. in men. v zdr.
15.30 - 15.50 Življenje z novimi pljuči, Aljaž Prevolšek
15.50 - 16.00 Razprava
16.00  Zaključek seminarja

Splošne informacije

Program je v postopku vrednotenja z  licenčnimi točkami na Zbornici/Zvezi.
Kotizacija za udeležbo na strokovnem srečanju je enotna za vse udeležence in znaša 190 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice/Zveze imajo pri kotizaciji 50% popust, kotizacija znaša 95 EUR.  Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice - Zveze št. 0201  5025  8761  480, sklic na številko: 00 0208-28092018.

Prijave

E-prijavnica se nahaja na osnovni strani spletne strani www.zbornica-zveza.si. S klikom na sliko kartice z naslovom E-prijavnica se odpre nabor izobraževanj, ki se bodo odvijala v naslednjem obdobju. Na želen seminar se lahko prijavite kot član ali splošno. Člani se prijavljajo preko izbire »Član«, za uspešni vstop v prijavo pa morate biti registrirani preko »Portala članov«, do katerega prav tako dostopate preko spletne strani www.zbornica-zveza.si. Registracija je potrebna le prvič. Ob uspešni identifikaciji člana imajo člani v prijavnem obrazcu že pred nastavljene osebne podatke in je izpolnjevanje prijave hitrejše.

Dodatne informacije

Dodatne informacije so možne po telefonu 040/558-820 ali e-pošti marusy.dgn@gmail.com.
Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in številko licence.