Spanje in nespečnost v kliničnem okolju

Organizator: 
Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana
Termin: 
25.02.2016 - 15:30 do 19:10
Lokacija: 
v prostorih DMSBZT Ljubljana na Poljanski cesti 14, 1000 Ljubljana

Program

15.30 - 16.00 Registracija
16.00 - 16.40 Spanje in nespečnost, dr. Silva Demšar, dr. med., spec. psih.
16.45 - 17.00 Odmor za čaj
17.00 - 17.40 Problemi v zvezi s spanjem v zdravstveni negi in oskrbi, Zoran Kusič, mag. zdr. neg.
17.40 - 18.20 Aktivnosti zdravstvene nege in oskrbe pri motnjah spanja, Slavica Roljić, mag. zdrav. neg.
18.20 - 18.50 Vpliv stresa na spanje, dr. Radojka Kobentar, viš. med. ses.
18.50 - 19.10 Razprava in podelitev potrdil

Splošne informacije

Klinični večer je namenjen članom DMSBZT Ljubljana, ki želijo pridobiti dodatna znanja s področja Spanja in nespečnosti.
Kotizacije NI!

Program je v postopku vrednotenja za licenčne in pedagoške točke.

Dodatne informacije

gospa Irma Kiprijanovi
Mobilna št.: 041 754 695 ali
@: irma.kiprijanovic@gmail.com.

Vljudno vabljeni!

Koordinatorica kliničnih popoldnevov:
Gordana Lokajner, dipl. m. s., univ.dipl.org.

Predsednica DMSBZT Ljubljana:
Đurđa Sima, dipl.m.s.