Sodelovanje različnih strok pri obravnavi bolnika z okužbo

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na internistično - infektološkem področju
Termin: 
13.03.2018 - 08:00 do 16:20
Lokacija: 
Term Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 7, 8350 Dolenjske Toplice
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih
društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na internistično
- infektološkem področju

Program

08.00 - 08.50 Registracija udeležencev
08.50 - 09.00 Otvoritev srečanja in pozdrav udeležencev
09.00 - 09.20 Okužbe endoproteze kolka in kolena, Stanislav Ovnič, dr.med.,spec. ortoped; Andreja Urnaut, dipl.med.ses
09.20 - 09.40 Bolnik z osteomielitisom, dr.Nina  Gorišek  Miksić, dr.med
09.40 - 10.00 Pljučnica z možnimi zapleti, prim.mag. Matjaž Turel, dr.med
10.00 - 10.20 Zdravstvena nega bolnika s torakalno drenažo, Bojana Smrke Kumer, dipl.med.ses
10.20 - 10.40 Obvladovanje bolečine, Viki Kotar, mag.zdr.nege
10.40 - 11.00 Vprašanja in diskusija
11.00 - 11.20 0dmor in osvežitev
11.20 - 11.30 Tonimer Panthexyl – vloga bakterijskega biofilma pri prehladih in AOM, Janja Hozner, sponzorsko predavanje
11.30 - 11.40 Cepljenje proti pneumokoknim okužbam, asist.  Zoran Simonović, dr. med. spec.  
11.40 - 12.00 Okužbe pri hematološkem bolniku, Natalija Planinc Strunjaš, dr.med
12.00 - 12.20 Izolacija bolnika in razlike v izolacijah, Perme Janja, dipl.med.ses., mag. posl. in ekon. ved., asist.
12.20 - 12.35 Vprašanja in diskusija
12.35 - 13.50 Odmor in kosilo
13.50 - 14.10 Izredni dogodki v zdravstveni negi, Leonida Perčič Šeligo, dipl.med.ses
14.10 - 14.23 Pomen celostnega razumevanja človeka in življenja, Andreja Prebil, organizatorica izrednega izobraževanja
14.30 - 14.40 Vprašanja in diskusija
14.50 - 16.10 Učne delavnice:

  • Aspiracija dihalnih poti (Asja Jaklič, dipl.med.ses)
  • Preveza torakalne drenaže (Bojana Smrke Kumer, dipl.med.ses)
  • Prepoznava, ocena ter načini zdravljenja bolečine (Viki Kotar, mag.zdr.nege)
  • BD Nexiva- zaprt kateterski sistem (Branka Založnik, dipl.med.ses)

16.10 - 16.20 Zaključek

Splošne informacije

Dogodek se bo odvijal v Seminarski dvorani Fontana hotela Balena superior, ki se nahaja na lokaciji Term Dolenjske Toplice na naslovu:  Zdraviliški trg 7, 8350 Dolenjske Toplice.

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 180 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 95 EUR z vključenim DDV, razliko do polne cene pa sekcije krijejo iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin).

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice-Zveze št. 0201 5025 8761 480, sklic na številko 00 0226-13032018.

Prijave

Na izobraževanje se prijavite preko E-prijavnice, ki se nahaja na spletni strani Zbornice – Zveze www.zbornica-zveza.si oziroma preko https://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/ ali po e-pošti: veronika.jagodic@gmail.com.

Dodatne informacije

Veronika Jagodic Bašič, tel. 031 643 496 oz. veronika.jagodic@gmail.com.

Vljudno vabljeni

Veronika Jagodic Bašič
Predsednica strokovne sekcije