Sodelovanje klinično okolje - izobraževalne institucije

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v managementu
Termin: 
07.03.2019 - 08:00 do 15:40
Lokacija: 
Unija, Brezovica pri Ljubljani
  Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v managementu


Program

08.00 – 09.00 Registracija udeležencev
1. SKLOP                              
09.00 – 09.05 Pozdravni govor, doc.dr. Saša Kadivec, prof.zdr.vzg., predsednica Sekcije MS v managementu
09.05 – 09.35 Doživljanje kliničnega usposabljanja iz strani študentov zdravstvene nege in babištva, Žiga Metelko, študent zdravstvene nege, predsednik Sekcije študentov zdravstvene nege in babištva
09.35 – 10.05 Elektronska dokumentacija zdravstvene nege na Pediatrični kliniki UKC Ljubljana, mag. Anita Štih, viš.med.ses., univ. dipl. org. dela, Marinka Purkart, dipl. m. s.
10.05 – 10.20 Razprava
10.20 – 10.40 Odmor
2.SKLOP
10.40 – 11.10 Generacijski pogledi na kariero, Nika Jalšovec, univ. dipl. psih
11.10 – 11.40 Učinkovito mentoriranje študentov na kliničnem usposabljanju, dr. Nataša Kermavnar, viš. med. ses., univ. dipl. ped.
11.40 – 12.10 Praktično izobraževanje dijakov Srednje zdravstvene sole Ljubljana, Tatjana Koritnik, dipl.m.s.
12.10 – 12.20 Razprava
12.20 – 13.00 Odmor za kosilo
3.SKLOP
13.00 – 13.30 Interakcija teorije, znanosti in prakse v akademskem izobraževanju medicinskih sester, Prof. dr. (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar, univ. dipl. org. in doc. dr. Dominika Vrbnjak, mag. zdr. nege
13.30 – 14.00 Implementacija negovalnih diagnoz NANDA – International Taksonomija II v prakso, mag. Hilda Maze, dipl. m. s., univ. dipl. org.
14.00 – 15.15 Okrogla miza: Kako dijake in študente zdravstvene nege motivirati, da bodo iskali izzive v poklicih na področju zdravstvene nege
15.15 – 15.30 Razprava
15.30 – 15.45 Razprava in zaključne misli strokovnega srečanja

Splošne informacije

Kotizacija z DDV znaša 95 Eur, za nečlane Zbornice - Zveze 190 Eur.  V kotizacijo so všteta predavanja, zbornik, potrdilo o udeležbi ter pogostitve med odmori in kosilo. Kotizacijo poravnate na transakcijski račun ZZBNS-ZDMSBZTS št. 02015-0258761480, sklic 0229-07032019 pripisom za Sekcijo medicinskih sester v managementu, ki je odprt pri NLB d.d., poslovalnica Tavčarjeva 7, 1000 Ljubljana. Program strokovnega srečanja je vložen za licenčno vrednotenje in vpis v evidenco strokovnih izobraževanj.
Licenčne točke pri Zbornici - Zvezi:
Program strokovnega srečanja je v postopku pridobivanja licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici Zvezi.

Prijave

Na strokovno srečanje se prijavite preko e-prijavnice Zbornice-Zveze. Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico.

Dodatne informacije

Informacije dobite po elektronski pošti pri: 
Saši Kadivec: sasa.kadivec1@gmail.com, GSM: 051 – 316 360
Boža Hribar: boza.hribar@gmail.com, GSM: 041 – 798 357
Predsednica sekcije
doc. dr. Saša Kadivec, prof.zdr.vzg.


Veselimo se srečanja z Vami in Vas lepo pozdravljamo!