Sladkorna bolezen – bolnikom prijazna oskrba

Organizator: 
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji
Termin: 
18.10.2019 - 07:30 do 19.10.2019 - 12:30
Lokacija: 
Bohinj ECO Hotel, Bohinjska Bistrica
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic  in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji

Program

Petek: 18.10.2019

07.30 – 09.00 Registracija udeležencev
09.00 – 09.10 Uvodni nagovor in organizacijske informacije

EDUKACIJA
moderator:  Jana Klavs
09.10 – 10.00 Razdvojeni pogledi – tradicionalna ali alternativa medicina, Vesna V. Godina
10.00 – 10.40 Edukacija v Sloveniji – analiza edukacije v diabetoloških ambulantah 2019, Jana Klavs, Dunja Verbič, Klara Peternelj, Silvija Skrivarnik, Zdenka Vihtelič
10.40 – 11.00 Analiza delavnic o sladkorni bolezni v CKZ, Nataša Medved, Jana Klavs, Sanja Vrbovšek, Maja Čeplak
11.00 – 11.10 Diskusija
11.10 – 11.40 Odmor

SOŽITJE VED ZA UČINKOVITEJŠO OSKRBO BOLNIKOV S SLADKORNO BOLEZNIJO
moderator: Milenka Poljanec Bohnec
11.40 – 12.00 Izkušnje kronične bolezni, Mirjana Ule
12.00 – 12.20 Timsko delo in postavljanje ciljev, Špela Korinšek Kaurin
12.20 – 12.40 Učinkovita komunikacija, Tomaž Vec
12.40 – 15.50 Diskusija
12.50 – 13.20 Volitve    
13.20 – 14.20 Kosilo

OPOLNOMOČENJE – KJE SMO IN KAM GREMO?
moderator: Klara Peternelj
14.20 – 14.40 Si lahko obetamo spremembe v naslednjih 10 letih – Nacionalni program za obvladovanje sladkorne bolezni, Jelka Zaletel
14.40 – 15.40 Okrogla miza »Opolnomočenje bolnika s kronično boleznijo - Zakaj se jamranje ne splača?«, Damjana Šmid, diabetolog, edukator, diplomirana medicinska sestra iz Centra za   krepitev zdravja in ambulante družinske medicine
15.40 – 16.10 Telesna aktivnost – iz teorije v prakso, Špela Volčanšek, Milenka Poljanec Bohnec
16.10 – 16.20 Diskusija
16.20 – 16.50 Odmor

KOMUNIKACIJA  S POZITIVNIM PRIDIHOM
moderator: Melita Cajhen
17.00 – Simpozij
17.30 – Zdravilna moč besede, Sanela Banović
18.30 – Diskusija in razglasitev volitev
20.00 – Večerja

Sobota: 19.10.2019

8.00    Lahkih nog naokrog ali edukacija z vzorom – organizirana jutranja hoja
SLADKORNA BOLEZEN TIPA 1 – NOVOSTI IN SVEŽI PRISTOPI
moderator: Ana Gianini
08.40 – 09.00 Debelina intime inmedie karotidne arterije kot dejavnik tveganja za srčno-žilne zaplete pri otrocih in mladostnikih s sladkorno boleznijo tipa 1, Jasmina Horvat
09.00 – 09.20 Edukacija otrok in mladostnikov  s sladkorno boleznijo tipa 1, Urška Sever
09.20 – 09.40 Nazaj v šolo in vrtec - izobraževanje vzgojiteljev in učiteljev o sladkorni bolezni tipa 1, Barbara Murn Berkopec
09.40 – 10.00 FIT v praksi – kako pridobiti voljo za natančen pristop?, Katarina Peklaj
10.00 – 10.15 Zdravstvena nega bolnikov z tumorji hipofize, Vlasta Hočevar
10.15 – 10.30 Klinična ocena tveganja za zlom – FRAX, Mirela Ožura, Beti Stepanović
                         Diskusija
10.30 – 11.00 Odmor

PROSTE TEME
moderator: Mateja Tomažin Šporar
11.00 – 11.30 Simpozij
11.30 – 11.50 Rdeča, rumena, zelena. Pomoč bolniku je ponujena!, Mateja Tomažin Šporar, Metka Fister, Katarina Peklaj
11.50 – 12.10 Primer dobre prakse - vikend delavnice za paciente s SB tipa 1, Cenčič Ajda
12.10 – 12.30 Učinki samokontrole z ukrepom in uporabo nove aplikacije pri obvladovanju krvnega sladkorja pri pacientih s SB tipa 2, Polona Krošelj
                        Diskusija
12.30               Zaključek srečanja

Cilj izobraževanja

•    nadgraditev splošnih znanj o sladkorni bolezni tipa 2 in ostalih endokrinoloških bolezni;
•    spoznavanje novih smernic, raziskav in analiz na endokrinološkem področju;
•    spoznavanje primerov dobre prakse, mreženje in izmenjava izkušenj.

Izobraževanje je namenjeno medicinskim sestram, zdravstvenim tehnikom in ostalim zdravstvenim strokovnjakom, ki se pri svojem delu srečujejo z endokrinološkimi boleznimi, predvsem sladkorno boleznijo.

Splošne informacije

Kotizacija z vštetim DDV znaša 320€ (članom Zbornice Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust in znaša 160€). V kotizacijo je vštet zbornik predavanj seminarja, kosilo, prijetna večerja in osvežitve v odmorih. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice Zveze 02015-0258761480, sklic na številko 00 0216-18102019. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.
Udeležba se šteje za strokovno izpopolnjevanje. Izobraževanje je vredno 8 licenčnih točk za pasivne udeležence in 12 za aktivne.
Cena razstavnega prostora je 200 € za m2, možno je najeti najmanj 4 m2.

Prijava

Izobraževanje je omejeno na 80 udeležencev. Na izobraževanje se lahko prijavite preko e-prijavnice.
E-prijavnica se nahaja na spletne strani www.zbornica-zveza.si. S klikom na sliko kartice z naslovom E-prijavnica se odpre nabor izobraževanj, ki se bodo odvijala v naslednjem obdobju. Na želen seminar se lahko prijavite kot član ali splošno. Člani se prijavljajo preko izbire »Član«, za uspešni vstop v prijavo pa morate biti registrirani preko »Portala članov«, do katerega prav tako dostopate preko spletne strani www.zbornica-zveza.si. Registracija je potrebna le prvič. Ob uspešni identifikaciji člana imajo člani v prijavnem obrazcu že pred nastavljene osebne podatke in je izpolnjevanje prijave hitrejše.

Dodatne informacije

Dodatne informacije so možne po telefonu 041/519-229 ali e-pošti janaklavs@gmail.com.
Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in številko licence.

Namestitev
Rezervacije za prenočišče lahko uredite v Bohinj ECO Hotel. Sobo si rezervirajte sami na telefon: 08 200 41 40 ali e-naslov: booking@bohinj-eco-hotel.si Ob prijavi navedite, da ste udeleženci Endokrinološke sekcije.

Programsko organizacijski odbor: Melita Cajhen, Mojca Mesojedec, Mateja Tomažin Šporar, Dunja Verbič, Klara Peternelj, Jana Klavs

Prisrčno vabljeni!
Predsednica strokovne sekcije
Jana Klavs