Sladki februar: Referenčna ambulanta in sladkorna bolezen – nadgradnji modul

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji
Termin: 
01.02.2018 - 08:00 do 02.02.2018 - 12:50
Lokacija: 
Terme Zreče, Hotel Atrij
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih
društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji

Program

Četrtek, 1. 2. 2018

08.00 - 09.00 REGISTRACIJA   
09.00 - 09.30 Referenčna ambulanta v številkah, Metka Žitnik
09.30 - 10.00 Samokontrola – o dnevniku in številkah, Mateja Tomažin Šporar
10.00 - 10.20 Dnevnik – bolnikov zaupni dokument, Jana Klavs
10.20 - 10.30 Odmor   
10.30 - 11.00 DELAVNICE (v treh manjših dvoranah)   
11.00 - 12.30
A Rebus s številkami sladkorja v krvi (komentarji ob dnevniku samokontrole)   
B       
C       
13.00  – 14.00 Kosilo
14.15 – 17.00 Ko brez zdravil ne gre – kaj mora bolnik vedeti o antidiabetikih?, Draženka Pongrac Barlovič
Spretno pogovarjanje ob erektilni disfunkciji, Maja Ravnik Oblak
Farmacevt svetuje – praktični nasveti iz lekarne, Bojan Madjar
Sladkorna bolezen in ekologija, Melita Cajhen
Pregled očesnega ozadja v praksi, Brigita Fritsch
…čas za diskusijo   
18.30 VEČERJA

Petek, 2. 2. 2018

09.00 - 09.40 Prezrte teme sladkorne bolezni,Jelka Zaletel
09.40 - 10.00 Uvod v novo obdobje edukacije na primarnem nivoju- povezovanje s sekundarnim nivojem, novost MENTOR, Jana Klavs
Novi programi v Centrih za krepitev zdravja    
09.50 - 10.10 Visok krvni  sladkor, Jerneja Filipič
10.10 - 10.30 Sladkorna bolezen tipa 2, Mojca Vidmar
10.30 - 10.50 Življenje s sladkorno boleznijo, Marjana Iršič
10.50 - 11.00 Odmor
11.00 - 11.20 Preventiva diabetične noge, Suzana Klampfer
11.20 - 12.20 Interaktivno predavanje z delavnicami o prehrani
Z zajemalko do pravih količin prilog, Irena Volk
12.20 - 12.50 Odmor
12.50 Spretna in pozitivna komunikacija, Nina Erjavec

Cilj izobraževanja:

  • nadgraditev splošnih znanj o sladkorni bolezni tipa 2
  • oblikovanje konkretnih odgovorov na vprašanja iz prakse
  • spoznavanje primerov dobre prakse, mreženje in izmenjava izkušenj

Izobraževanje je namenjeno posameznim članom in timom referenčne ambulante družinske medicine.

Splošne informacije

Udeležba se šteje za strokovno izpopolnjevanje. Izobraževanje je v postopku licenčnega vrednotenja strokovnega izpopolnjevanja in pridobivanja pedagoških točk pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi.

Kotizacija in plačilo
Kotizacija z vštetim DDV znaša 320 € (članom Zbornice Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust in znaša 160€). Na izobraževanje toplo vabimo time družinske medicine z referenčno ambulanto, kotizacija za DMS in zdravnika znaša 300€ v vštetim DDV.
V kotizacijo je všteto gradivo za delavnice, kosilo, prijetna večerja in osvežitve v odmorih. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice Zveze 02015-0258761480, sklic na številko 00 0216-01022018. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo po prejetju računa.

Prijave

E-prijavnica se nahaja na osnovni strani spletne strani www.zbornica-zveza.si. S klikom na sliko kartice z naslovom E-prijavnica se odpre nabor izobraževanj, ki se bodo odvijala v naslednjem obdobju. Na želen seminar se lahko prijavite kot član ali nečlan Zbornice-zveze.

Člani se prijavljajo preko izbire »Član«, za uspešni vstop v prijavo pa morate biti registrirani preko »Portala članov«, do katerega prav tako dostopate preko spletne strani www.zbornica-zveza.si. Registracija je potrebna le prvič. Ob uspešni identifikaciji člana imajo člani v prijavnem obrazcu že pred nastavljene osebne podatke in je izpolnjevanje prijave hitrejše.

Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in številko licence.

Dodatne informacije

Namestitev
Rezervacije za prenočišče lahko uredite v  Hotelu Atrij ali Vital (Zreče) na e-naslovu: zrece-seminar@unitur.eu
Vse dodatne informacije pa vam bodo postregli na telefonski številki 03 757 61 63.
Ob prijavi navedite, da ste udeleženci Endokrinološke sekcije.

Dodatne informacije:
po telefonu 041/519-229 ali e-pošti:  janaklavs@gmail.com.

Vljudno vabljeni!
Predsednica strokovne sekcije
Jana Klavs