Sladki februar 2020: Nadgradnja in osvežitev za time družinske medicine in ostale zdravstvene strokovnjake

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji
Termin: 
31.01.2020 - 08:00 do 01.02.2020 - 13:00
Lokacija: 
Terme Zreče, Hotel Atrij
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih
društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji

Program

Petek, 31.1.2020

08.00 - 09.00 Registracija
09.00 - 09.30 Novosti pri obravnavi osebe s sladkorno boleznijo 2019/20, Jana Klavs
09.30 - 10.00 Nova zdravila za sladkorno bolezen in kaj mora o njih vedeti medicinska sestra v ambulanti družinske medicine?, Nadan Gregorič
10.00 - 10.20 Nevrološki zapleti pri sladkorni bolezni – atipični zapleti , ki jih povzroči nevropatija?, Vilma Urbančič
10.30 - 11.00 Odmor
11.00 - 11.30 Prepoznati tip osebnosti in mu znati približati nasvet, Tomaž Vec

DELAVNICE I. del   
11.30 - 13.00 (3x30min)

13.00 - 14.00 Kosilo
14.00 - 15.00 Zakaj svetovanje pogosto ne prinese uspehov? (postavljanje ciljev, motiviranje za doseganje), Špela Korinšek Kaurin
15.00 - 15.30 Medicinske sestre v ambulanti družinske medicine v skrbi za kakovosten življenjski slog osebe s sladkorno boleznijo   
15.40 - 16.00 Odmor
16.00 - 16.20 Kaj bi moral vedeti vsak zdravstveni strokovnjak o sladkorni bolezni?, Mojca Lunder
16.20 - 16.40 O tipih sladkorne bolezni, Draženka Pongrac Barlovič
16.40 - 17.00 Alkohol in sladkorna bolezen, Andreja Semolič Valič
17.00 - 17.20 Vlaknine v prehrani ob prehrani sladkorne bolezni, Irena Vovk
17.20 - 18.00 Okrogla miza o novostih, dieta, zdrava prehrana ali prehranska terapija (Vprašanja&Odgovori) sodelujejo različni strokovnjaki
19.00 Večerja

Sobota, 1.2.2020

09.00 - 10.00 Edukacija z vzorom (obvezna pohodna obutev)
Spoznavanje vpliva gibanja in prigrizkov na nivo sladkorja v krvi, Katarina Peklaj, Mojca Mesojedec, Ranka Đurđevič Despot
10.00 - 10.20 DELAVNICE II. del
Kaj pove številka na merilniku glukoze v krvi?  
10.30 - 12.00

12.00 - 12.20 Odmor 
12.20 - 12.40 Zdrava prehrana ali prehranska terapija pri sladkorni bolezni tipa 2 z vidika zdravnika družinske medicine,Barbara Jemec Zalar
12.40 - 13.00 Pristopi in metode učenja prehranske terapije ob sladkorni bolezni tipa 2 – uvajanje novosti »kratkih informacij«, Andreja Semolič Valič, Jana Klavs
Zaključek izobraževanja z vodeno diskusijo kje nas čevelj žuli

Splošne informacije

1. Cilj izobraževanja:

  • nadgraditev splošnih znanj o sladkorni bolezni tipa 2 in ostalih tipih
  • spoznavanje smernic za bolnike s sladkorno boleznijo
  • spoznavanje primerov dobre prakse, mreženje in izmenjava izkušenj
  • seznanitev z novostmi nefarmakološkega načina zdravljenja, prehrana, gibanje, samokontrola,

Izobraževanje je namenjeno timom družinske medicine in zdravstvenim strokovnjakom, ki se pri svojem delu srečujejo sladkorno boleznijo.
Splošne informacije

Udeležba se šteje za strokovno izpopolnjevanje. Izobraževanje je v postopku licenčnega vrednotenja strokovnega izpopolnjevanja in pridobivanja pedagoških točk pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi.

Kotizacija in plačilo
Kotizacija z vštetim DDV znaša 320€ (članom Zbornice Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust in znaša 160€). V kotizacijo je izročki predavanj podporna gradiva, kosilo, prijetna večerja in osvežitve v odmorih. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice Zveze 02015-0258761480, sklic na številko 00 0216-31012020. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Vloga za pridobitev licenčnih točk za strokovno izobraževanje in vloga za pridobitev pedagoških točk za vpis strokovnega izobraževanja v register izpopolnjevanj/izobraževanj  sta bili oddani na Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije- Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Cena razstavnega prostora je 200€ za m2 brez DDV, najem manjšega prostora kot 4m2 ni možen.

Prijava

E-prijavnica se nahaja na osnovni strani spletne strani www.zbornica-zveza.si. S klikom na sliko kartice z naslovom E-prijavnica se odpre nabor izobraževanj, ki se bodo odvijala v naslednjem obdobju. Na želen seminar se lahko prijavite kot član ali splošno. Člani se prijavljajo preko izbire »Član«, za uspešni vstop v prijavo pa morate biti registrirani preko »Portala članov«, do katerega prav tako dostopate preko spletne strani www.zbornica-zveza.si. Registracija je potrebna le prvič. Ob uspešni identifikaciji člana imajo člani v prijavnem obrazcu že pred nastavljene osebne podatke in je izpolnjevanje prijave hitrejše.

Dodatne informacije

Dodatne informacije so možne po telefonu 041/519-229 ali e-pošti janaklavs@gmail.com.
Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in številko licence.

Namestitev
Rezervacije za prenočišče lahko uredite Hotelu Atrij, Terme zreče.
Sobo si rezervirajte sami na telefon: (0)3 757 61 45 ali e-naslov: terme@unitur.eu
Ob prijavi navedite, da ste udeleženci Endokrinološke sekcije.

Programsko organizacijski odbor:
Jana Klavs, Mateja Tomažin Šporar, Mojca Mesojedec, Tatjana Lekšan

Prisrčno vabljeni!
Predsednica strokovne sekcije
Jana Klavs