Skrb za roke v zdravstveni negi

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju
Termin: 
20.06.2013 - 08:15 do 17:45
Lokacija: 
Srednji zdravstveni šoli v Ljubljani


vabi na strokovni seminar

Program

08.15 - 08.45 Registracija
08.45 - 09.00 Pozdrav in kulturni del

Moderator:
09.00 - 09.20 Podoba medicinske sestre - urejene roke in nohti za varnost pacienta in medicinske sestre
                       Jolanda Munih, prof. zdr.vzg.
09.20 - 10.00 Skrb za zdravje nohtov in kože rok
                       Slavica Bizjan
10.00 - 10.40 Problemi in izzivi umivanja in razkuževanja
                       mag. Gregor Jereb, dipl. san. inž, mag. Andrej Ovca, dipl. san. inž
                       Natalija Čulk, san. inž., univ. dipl. org

Odmor in razprava

11.00 - 11.20 Uporaba rokavic- kdaj in katere
                       Irena Klopčič, Sanolabor
11.20 - 11.40 Dermatitis rok pri zdravstvenih delavcih in preventivni ukrepi
                       Helena Rupnik, dr. med.
11.40 - 12.00 Zdravstvena nega pacienta s spremembami na koži
                       Gordana Stankič, dipl.m.s., Franka Kulaš, dipl.m.s., univ.dipl.org
12.00 - 12.20 Razprava

Kosilo

13.30 - 13.50 Skrb za roke pri delu z nevarnimi snovmi, citostatiki in priprava parenteralnih zdravil
                       Simona Mitrovič, mag.farm.spec.
13.50 - 14.10 Skrb za roke pri delu z nevarnimi snovmi, nuklearna medicina in radiofarmaki
                       Sebastijan Rep, dipl. inž.rad.
14.10 - 14-30 Skrb za roke pri delu z nevarnimi snovmi, aplikacija citostatikov in bioloških zdravil
                        Zdenka Mavrič, višja med.sestra
Razprava

14.50 - 17.50 Učna delavnica: manikura, masaža dlani, skrb za zdrave nohte
                       Slavica Bizjan, Alojzija Fink dipl.med.sestra,
                       Pjerina Mohar, dipl.med.sestra

Splošne informacije

Organizacijski odbor: Lucija Matič, Alojzija Fink, Renata Vettorazzi, Patricija Valentina Kobilšek, Špela Flerin

Kotizacija
z DDV znaša 190,00 € (članom ZZBNS, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust). Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa. Kotizacijo nakažete na: NLB, posl.Tavčarjeva7, LJ-ZZBNS - ZDMSBZTS št. 02031 - 0016512314 sklic na številko 00 0203-2702201.

Strokovni seminar je v postopku pridobivanja licenčnih točk.

Prijave

Prijave potekajo preko elektronske prijavnice (e-prijavnice), ki se nahaja na spletni strani Zbornice- Zveze.