Skrb za lastno zdravje

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v družinski medicini
Termin: 
09.03.2018 - 12:00 do 10.03.2018 - 12:00
Lokacija: 
v Talaso Strunjan, Strunjan 148, 4323 Strunjan
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih
društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v družinski medicini

Program

Petek, 9. 3. 2018 (1. dan)

08.00 - 09.00 Registracija udeležencev
09.00 - 09.10 Otvoritev srečanja in pozdrav udeležencev, Tadeja Bizjak, predsednica sekcije

I. Sklop: Prehrana
moderator: mag. Jožica Eder

09.10 - 10.00 Individualno prehransko svetovanje v ADM, Mateja Bavcon, dipl. diet., Nataša Medved, dipl. m. s., mag. ZN, NIJZ
10.00 - 10.30 Skupinsko svetovanje Zdrava prehrana, Mojca Šenica, dipl. m. s., ZVC Novo mesto        
10.30 - 10.50 Primer dobre prakse, Metka Žitnik, dipl. m. s., ZD Ljubljana        
10.50 - 11.00 Vprašanja in diskusija
11.00 - 11.30 Odmor, osvežitev

II. Sklop: Gibanje
moderator: Metka Žitnik

11.30 - 12.00 Pomen gibanja za zdravje, viš. pred. Andrea Backovič Juričan, univ, dipl. org., dipl. del. ter., viš. fiziot., NIJZ    
12.00 - 12.20 Nova delavnica »Ali sem fit«, Tjaša Knific, dipl. fiziot.,NIJZ
12.20 - 13.20 Tehnike sproščanja, Marina Glavina, dipl. m. s., ZD Koper
13.20 - 13.30 Vprašanja in diskusija
13.30 - 14.30 Odmor za kosilo

III. Sklop: Osteoporoza
moderator: Mira Brodarič

14.30 - 15.00 Protokol Osteoporoza v ADM, prim. Jana Govc Eržen, dr. med., spec. druž. med.             
15.00 - 15.30 Sekundarna osteoporoza – Osteoporoza po operaciji raka dojke, Kozina Dragica, dr. med., spec.            
15.30 - 15.50 Obravnava pacienta z osteoporozo v ADM, Špela Skubic, dipl. m. s., ZD Ljubljana                
15.50 - 16.00 Vprašanja in diskusija
16.00 - 16.20 Odmor, osvežitev

IV. Sklop: Sindrom spodnjih sečil (BHP/SSS)
moderator: Darinka Petrič

16.20 - 16.40 Simptomi spodnjih sečil – kaj prinašajo EUA smernice 2017?, Robert Kordič, dr. med., spec. urolog     
16.40 - 17.10 Individualni pristop k zdravljenju moškega s simptomi spodnjih sečil, Simona Repar Bornšek, dr. med., spec. druž. med.
17.10 - 17.30 Obravnava pacienta z boleznijo prostate pri dipl. m. s. v ADM, Barbara Bukovnik, dipl. m. s., ZD Kranj
17.30 - 17.40 Vprašanja in diskusija
Zaključek prvega dne seminarja

Sobota, 10. 3. 2018 (2. dan)

V. Sklop nasilje na delovnem mestu
moderator: Tadeja Bizjak

08.30 - 09.00 Nasilje na delovnih mestih zaposlenih v zdravstveni in babiški negi, Irena Špela Cvetežar, dipl. m. s.
09.00 - 09.45 Trpinčenje na delovnem mestu, Doroteja Lešnik Mugnaioni, univ. dipl. pol.
09.45 - 10.30 Deeskalacijske tehnike komunikacije, Aljoša Lapanja, dipl. zn., univ. dipl. soc. ped., Urban Bole, dipl. zn.
10.30 - 10.45 Stoma – kaj je to?, Alenka Petek, dipl. m. s., ET
10.45 - 11.00 Odmor, osvežitev

VI. Sklop: Delavnice

11.00 - 11.45 Delavnica 1: Trpinčenje na delovnem mestu
11.00 - 11.45 Delavnica 2: Deeskalacijske tehnike
11.45 - 12.30 Zamenjava skupin
12.30 - 12.45 Zaključne misli seminarja
13.00 Zaključek seminarja

Splošne informacije

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 320 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 160 EUR z vključenim DDV), razliko do polne cene pa Zbornica-Zveza krije iz naslova plačanih članarin). Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: NLB Ljubljana, Tavčarjeva 7, ZDMSZTS št. 02015-0258761480, sklic na številko 00 0210-09032018. Podjetja in zavodi znesek poravnajo po prejemu računa.

Prijave

Prijave sprejemamo do 1. 3. 2018 oz. do zapolnitve 100 mest preko e-prijavnice na spletni strani Zbornice – Zveze. Informacije na sekcijasplosnemedicine@gmail.com.

Dodatne informacije

Srečanje je v postopku pridobivanja licenčnih in pedagoških točk.
Organizator si pridružuje pravico do sprememb v programu.

Namestitev:
Hotel SVOBODA****
Nočitev z zajtrkom v dvoposteljnih standardnih sobah 66,00 EUR/osebo, oz. 59,40 EUR/osebo/noč
Hotel   LAGUNA ***, VILE***
Nočitev z zajtrkom v dvoposteljnih standardnih sobah 49,50 EUR/osebo/noč, oz. 44,55 EUR/osebo/noč

Doplačila:
Doplačila za  dodatni penzionski obrok 13,50 EUR/osebo/obrok
Doplačilo za enoposteljno sobo 15,00 EUR/osebo/noč
Turistična taksa 1,27 EUR/osebo/noč

Namestitev rezervirate v Kontaktnem centru Term Krka na telefonsko številko: 08 20 50 300 ali po elektronski pošti: booking@terme-krka.si s kodo SEKCIJA SPLOŠNA MEDICINA.

Programsko – organizacijski odbor: Tadeja Bizjak, mag. Jožica Eder, Eva Koren, Darinka Petrič, Barbara Bukovnik, Mira Brodarič, Metka Žitnik, Suzana Horvat Zver, Melita Podgornik Kanalec.

PRISRČNO VABLJENI!