Vabljeni predavatelji

Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic Republike Slovenije

Leta 1977 je diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani ter leta 1980 opravila pravosodni izpit. Bila je okrožna državna tožilka na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani. Kasneje je kot višja državna tožilka opravljala delo vodje oddelka za mladoletniško, družinsko in spolno kriminaliteto na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani. Med letoma 2005 in 2012 je bila višja državna tožilka na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije. 2012 je na istem tožilstvu postala vrhovna državna tožilka, zadolžena tudi za nadzor in izobraževanje državnih tožilcev. Od leta 2013 je varuhinja človekovih pravic.

Je predavateljica, publicistka, pisateljica in humanitarka. Kot državna tožilka je leta 2003 dala pobudo za ustanovitev Belega obroča Slovenije, društva za pomoč žrtvam kaznivih dejanj, ki mu je predsedovala do nastopa funkcije varuhinje. Ustanovila je tudi dva sklada, in sicer Plamen dobrote in Hipokrat. Z zbranim denarjem je pomagala vsaj tisoč družinam.

Njena bibliografija je izjemno bogata, v desetih letih je napisala deset knjig, katerih izkupiček je šel v dobrodelne namene.

V okviru spletnega portala IUS INFO je bila v letih od 2006 do 2017 izbrana med deset najvplivnejših pravnikov v Republiki Sloveniji. V evropskem letu prostovoljstva je bila ambasadorka prostovoljstva v Republiki Sloveniji, 2012 pa ambasadorka aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti. Je tudi ambasadorka branja ter pokroviteljica številnih dogodkov in projektov v Sloveniji. V okviru institucije varuha se letno udeleži ali izvede več kot 400 različnih dogodkov, številni so namenjeni ranljivim skupinam, ki jim posveča vso pozornost.

Doc. dr. Vesna Vuk Godina

Je doktorica socioloških znanosti in predavateljica socialne in kulturne antropologije na Filozofski fakulteti v Mariboru in na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, poleg tega vodi Center za antropološke raziskave.

Je tudi kolumnistka in znana po neusmiljeni in včasih kontroverzni kritiki Slovencev. Zaradi njenih trdnih stališč je, kot pravi tudi sama, oseba, ki jo nekateri obožujejo, drugi pa ne prenesejo.

Leta 2003 je kot Fulbrightova štipendistka raziskovala in poučevala na Havajski pacifiški univerzi v Združenih državah Amerike. Je tudi članica Mednarodne zveze za antropološko in etnološko znanost (IUAES), v okviru katere je leta 1995 ustanovila komisijo za teoretsko antropologijo (COTA), ki ji je veliko let predsedovala in je tudi soustanoviteljica komisije za etične odnose (COER).

Njena bibliografija obsega več kot 600 bibliografskih enot. Področja njenega zanimanja so zgodovina socialne, kulturne antropologije in antropoloških teorij, antropološka analiza socializacijskega in inkulturacijskega procesa ter antropologija postsocialističnih družb.

Izr. prof. dr. Brigita Skela Savič

Od leta 2007 do leta 2017 je bila dekanica Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (FZAB). Kot izredna profesorica, nosilka predmetov in mentorica študentom magistrskega in doktorskega študija deluje na FZAB, Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani in Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru. Njeno habilitacijsko in raziskovalno področje so pomen raziskovanja za razvoj zdravstvene nege kot znanstvene discipline, na dokazih podprto delo in management v zdravstvu. Je vodja raziskovalne skupine Zdravstvo in zdravstvena nega, ki je registrirana pri ARRS, in nosilka raziskovalnih in razvojnih projektov na FZAB. Je članica raziskovalnih skupin medinstitucionalnih raziskovalnih projektov v Sloveniji in zunaj. Od januarja 2013 naprej je strokovnjakinja NAKVIS.

Drugi mandat je glavna in odgovorna urednica Obzornika zdravstvene nege, je članica uredniškega odbora revije Zdravstveno varstvo in članica mednarodnega uredniškega odbora revije Nurse Education Today ter recenzentka za domače in mednarodne znanstvene revije. Deluje v različnih strokovnih organih in skupinah na domači in mednarodni ravni, od maja 2017 je članica upravnega odbora International Council of Nurses (ICN) za obdobje 2017–2021.

Anna Verwaal

Je medicinska sestra, obporodna svetovalka, dula, certificirana svetovalka za dojenje in obporodna fotografinja. Leta 1984 je diplomirala na Nizozemskem, kot registrirana medicinska sestra pa je delovala v različnih državah. Naj omenimo samo nekatere: Nizozemska, Izrael, Norveška, Hrvaška, Savdska Arabija, Tajska, Fidži, Uganda, Indija in Združene države Amerike. Leta 1998 je Anna začela svojo zasebno svetovalno pot ter izobraževala in spodbujala pare, da sprejemajo odločitve o možnosti in izbiri obporodnih storitev. Od leta 2004 se je osredotočila na strokovna izobraževanja za strokovnjake in obporodne spremljevalce ter jo pogosto vabijo na mednarodne konference, predavanja in delavnice. Njeno ožje strokovno področje so: fetalno in novorojenčkovo zavedanje, dolgoročne posledice zanositve in porodne izkušnje v našem življenju, preprečevanje in zdravljenje prenatalnih, obporodnih poškodb, hormonska fiziologija poroda, psihološki, čustveni in duhovni vidiki poroda in kako otrokom zagotoviti optimalen začetek v življenju. Anna je tudi izvrstna obporodna aktivistka in dolgoletna članica Ameriškega združenja za pre- in perinatalno psihologijo in zdravje. Združuje svoje najnovejše raziskave in ugotovitve z bogatimi mednarodnimi izkušnjami, strokovnim znanjem, modrostjo in občutljivo fotografijo v želji, da pomaga izboljšati obporodno skrb.