Program

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE - ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV
MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE
Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana
Tel: 01 544 54 80, e-pošta: tajnistvo@zbornica-zveza.si

Moto simpozija: Zdravje je človekova pravica
Moto ICN: Medicinske sestre opozarjajo: zdravje je človekova pravica
Moto ICM: Babice utirajo pot s kakovostno obravnavo

Program

09.00 – 09.15 Otvoritev
09.15 – 09.50 Pravica do zdravstvenega varstva je človekova pravica, Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic RS
09.50 – 10.20 Družbeno-kulturni vidiki zdravja, doc. dr. Vesna Vuk Godina
10.20 – 10.50 Odnos do znanja v zdravstveni negi kot odziv na zagotavljanje zdravja v družbi, izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
10.50 – 11.20 Rojstvo – potovanje, ki oblikuje naše življenje, Anna Verwaal
11.20 – 11.30 Razprava
11.30 – 11.45 Predavanje zlatega sponzorja
11.45 – 12.30 Kosilo
12.30 – 12.50 Javnozdravstveni pristopi za ranljive skupine, Tatjana Krajnc - Nikolić, dr.med.,spec., MScPH (UK)
12.50 – 13.10 Dostop do zdravstvenih storitev za gluhe, naglušne in gluhoslepe, Matjaž Juhart, prof. defektologije
13.10 – 13.30 Fibromialgija, bolezen s številnimi obrazi, vidik zdravnika in bolnika, Veronika Felicijan, prof. ped. In psih., častna predsednica DFM, prim. Mojca Kos-Golja, dr. med., spec. revm., predsednica Strokovnega sveta DFM
13.30 – 13.50 Hemofilija od bolezni za smrt do bližnje možnosti ozdravitve, prof. Jože Faganel
13.50 – 14.00 Razprava
14.00 – 14.20 Odmor
14.20 – 15.00 Skupaj nad izzive trga dela: zahtevnost, obremenjenost, tveganja in škodljivi vplivi na delovnih mestih zaposlenih v zdravstveni in babiški negi v zdravstvenem in socialnem varstvu, mag. Maruška Željeznov Seničar, Jelka Mlakar, prof. dr. Metoda Dodič Fikfak
15.00 – 15.20 Duševno zdravje – kako naprej?, Prof. dr. Mojca Zvezdana Dernovšek
15.20 – 15.40 Duševno zdravje v skupnosti v luči zdravstvene nege, Jacinta Doberšek Mlakar, v.m.s., prof. zdr. vzgoje
15.40 – 16.00 Razprava in zaključek strokovnega srečanja

Splošne informacije

Kotizacija:
Kotizacija z vštetim DDV znaša 190 € (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50-odstotni popust in znaša 95 €).
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze 02015-0258761480, sklic na številko 00 0101-005-12052018. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Licenčne in pedagoške točke:
Izobraževanje je zavedno v register strokovnih izpopolnjevanj pri Zbornici – Zvezi in sicer pod sklepom 2018-272-272.

Prijave

Prijave sprejemamo preko obrazca na spletni strani www.zbornica-zveza.si

Izbrani termin izobraževanja v seznamu: http://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Default.aspx?o=59&g=2497...
Članska prijava na izbrani termin:
http://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Avtorizacija.aspx?o=59&g...
Splošna prijava na izbrani termin:
http://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Prijavnica.aspx?o=59&g=2...

E-prijavnica se nahaja na osnovni strani spletne strani www.zbornica-zveza.si. S klikom na sliko E-prijavnica se odpre nabor izobraževanj, ki se bodo odvijala v naslednjem obdobju.
Na želen seminar se lahko prijavite kot član ali splošno.

Člani se prijavljajo preko izbire »Član«, za uspešni vstop v prijavo pa morate biti registrirani preko »Portala članov«, do katerega prav tako dostopate preko spletne strani www.zbornica-zveza.si. Registracija je potrebna le prvič. Ob uspešni identifikaciji člana imajo člani v prijavnem obrazcu že pred nastavljene osebne podatke in je izpolnjevanje prijave hitrejše.
Splošno prijavo uporabite v primeru, ko prijavitelj ni član Zbornice - Zveze ali ko prijavitelj ni udeleženec (na primer pooblaščena oseba v zavodu). Pomembno je, da za vsakega naročenega udeleženca napiše poleg imena, priimka, naslova in zaposlitve (obvezni podatki) še kakšno od identifikacijskih številk, bodisi številko licence ali člansko številko članov Zbornice - Zveze.
Obvezno polje v prijavnici je elektronski naslov udeleženca seminarja. Ob uspešno izpolnjeni prijavnici prejmete na vneseni e-naslov potrditveni dopis, kjer z izbiro potrditvene povezave dokončno potrdite prijavo na izbrano izobraževanje. V okviru potrditvenega dopisa imate na razpolago tudi povezavo za preklic oz. odjavo udeležbe z dogodka, na katerega ste se prijavili in se ga ne boste uspeli udeležiti.

Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in licenčno številko.

Udeležba je omejena na 200 udeležencev.

Program je pleniminarni in so možne spremembe programa.

Dodatne Informacije

Špela Hočevar
e-pošta: izobrazevanja@zbornica-zveza.si.