Prijava in cenik

16. simpozij zdravstvene in babiške nege 2018
»Zdravje je človekova pravica«

Cankarjev dom, Ljubljana

Kotizacija

Kotizacija z vštetim DDV znaša 190 € (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50-odstotni popust in znaša 95 €).
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze 02015-0258761480, sklic na številko 00 0101-005-12052018. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Licenčne in pedagoške točke:
Izobraževanje je zavedno v register strokovnih izpopolnjevanj pri Zbornici – Zvezi in sicer pod sklepom 2018-272-272.

Povezava do spletne prijave 16. simpozij zdravstvene in babiške nege 2018

Članska prijava na izbrani termin: http://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Avtorizacija.aspx?o=59&g...
Splošna prijava na izbrani termin:
http://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Prijavnica.aspx?o=59&g=2...

Informacije

Informacije o plačilu kotizacije so na voljo:

Zbornica – Zveza
Ob železnici 30 a
1000 Ljubljana

Tel. št. : 01 544 54 83
E-naslov: racunovodstvo@zbornica-zveza.si
Kontaktna oseba: Mojca Čerček

Informacije o registraciji so na voljo:

Tel. št: 01 544 54 82, interna številka 2
E-naslov: izobrazevanja@zbornica-zveza.si
Kontaktna oseba: Špela Hočevar