Organizatorji

16. simpozij zdravstvene in babiške nege 2018
Zdravje je človekova pravica

Moto simpozija: Zdravje je človekova pravica
Moto ICN: Medicinske sestre opozarjajo: zdravje je človekova pravica
Moto ICM: Babice utirajo pot s kakovostno obravnavo

 11. 5. 2018

organizira

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, v okviru Nacionalnega centra za strokovni, karierni in osebnostni razvoj medicinskih sester in babic.

Zbornica – Zveza je strokovno, nevladno in nepridobitno združenje, s skoraj 90 letnim delovanjem..ki povezuje preko 15.000 medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov in predstavlja enovito strokovno in reprezentativno telo izvajalcev zdravstvene in babiške nege v Sloveniji.

Prizadevamo si zagotavljati sodobno, kakovostno ter varno zdravstveno in babiško nego za vse prebivalce Republike Slovenije ter ščititi strokovne interese članic in članov.

Programsko organizacijski odbor:

 

Organizator:

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30a
1000 Ljubljana
T: (01) 544 54 80
E: tajnistvo@zbornica-zveza.si
www.zbornica-zveza.si