Nagovor

16. simpozij zdravstvene in babiške nege 2018
»Zdravje je človekova pravica«