Razumeti sebe, da bolje sodelujemo z drugimi

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana
Termin: 
03.12.2019 - 08:30 do 15:30
Lokacija: 
na sedežu DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta 14, Ljubljana

voditeljica Tatjana Zidar Gale

Program

08.00 - 08.30 Registracija udeležencev
08.30 - 10.30 Kako komuniciramo (osebno in po telefonu);
Asertivno vedenje
Kako se asertivno odzvati, da bodo drugi razumeli nas

10.30 - 11.00 Odmor

11.00 - 13.00 Kako se asertivno odzvati, da bomo mi razumeli druge;
Zakaj imamo težave »S SVOJIM EGOM«

13.00 - 13.15 Odmor za malico
13.15 - 15.15 Kako se pogovarjati, sodelovati in priti do dogovora
15.15 - 15.30 Zaključek seminarja z anketiranjem

Splošne informacije

Seminar je namenjen medicinskim sestram, babicam in zdravstvenim tehnikom  iz različnih področij. Program bo izveden v obliki predavanj z aktivnim sodelovanjem udeležencev pri predavanjih, razpravi in pri delu v  skupinah.

Število udeležencev je omejeno do 20.
Program je ovrednoten z licenčnimi in pedagoški točkami pri Zbornici – Zvezi.
Programsko organizacijski odbor: Đurđa Sima, Gordana Lokajner, Tatjana Zidar Gale

Kotizacija znaša  25 € z vključenim DDV, za člane DMSBZT Ljubljana NI KOTIZACIJE in se krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin.

Prijave

Prijave preko elektronske prijavnice  do 25. 11. 2019 oz. do zasedenosti mest.

S seboj prinesite člansko izkaznico. Prosimo za točnost!

Dodatne informacije

Irma Kiprijanović – irma.kiprijanovic@gmail.com ali 041 754 695.

Vljudno vabljeni

Podpredsednica za izobraževalno, raziskovalno dejavnost in                
založništvo:
Gordana Lokajner     

Predsednica DMSBZT Ljubljana
Đurđa Sima