Psihosocialni vidiki obravnave pacienta z učnimi delavnicami

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ptuj - Ormož
Termin: 
19.01.2018 - 15:30 do 20:00
Lokacija: 
v sejni sobi Doma upokojencev Ptuj

Program

Predavateljica ga. Petra Rašl, univ. dipl. psih.

15.00 – 15.30 Registracija
15.30 – 16.15 Kako boljše razumeti pacienta s kronično boleznijo,
16.15 – 17.30 Verbalno agresivni pacienti
17.30 – 18.00 Osvežujoč odmor
18.00 – 18.45 Razlikovanje med agresivnim, pasivnim in asesertivnem vedenju
18.45 – 19.45 Delavnice komunikacijskih veščin
19.45 – 20.00 Diskusija, vrednotenje seminarja

Splošne informacije

Strokovno izpopolnjevanje je v postopku vpisa v register strokovnih izpopolnjevanj Z – Z in v postopku pridobivanja LT.
Strokovno izobraževanje znaša 30 EUR za člane Z – Z (za člane DMSBZT Ptuj - Ormož kotizacijo krije Društvo iz sklada), ter za nečlane Z – Z 60 EUR, v ceno je vključen DDV. V ceno je vključena organizacija strokovnega srečanja, potrdilo o udeležbi, pogostitev v odmoru. Kotizacija se poravna po izstavljenem računu.

Prijave

ROK PRIJAVE: do zasedbe prostih mest - 70 udeležencev. PRIJAVA MOŽNA LE PREKO E- PRIJAVE.

Tanja Ribič Vidovič, predsednica DMSBZ Ptuj – Ormož