Psihosocialna tveganja in preiskava pljučne funkcije - spirometrija z izvedbo delavnic

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v medicini dela, prometa in športa
Termin: 
21.09.2018 - 08:30 do 22.09.2018 - 20:00
Lokacija: 
St. Bernardin Resort Hotel Histrion, Obala 2, 6320 Portorož
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v medicini dela, prometa in športa

Program

1. Dan: petek, 21. 9. 2018

08.30 - 09.30 Registracija udeležencev
09.30 - 09.40 Otvoritev srečanja in pozdravni nagovor, dr. Nevenka Šestan, predsednica strokovne Sekcije MDPŠ,
09.40 - 10.00 Novosti iz področja MDPŠ in potek strokovnega srečanja, dr. Nevenka Šestan, predsednica strokovne Sekcije MDPŠ

I. Sklop: Moderatorica, Rebeka Kokalj Vrtarič, dipl.m.s. 

10.00 - 10.50 Doživetja obremenjenosti vzroki in posledice, vprašanja in diskusija, doc. dr. Marija Molan, univ.dipl.psiholog
10.50 - 11.40 Prezentizem in življenski dogodki, vprašanja in diskusija, as. dr. Alenka Škerjanc, dr.med., spec. MDPŠ
11.40 - 12.00 Odmor

II. Sklop: Moderatorica, Rebeka Kokalj Vrtarič, dipl.m.s. 

12.00 - 12.45 Preventivni pregledi zaposlenih – primeri iz prakse spec. MDPŠ, vprašanja in diskusija, Kopilovič Boris, dr.med., spec. MDPŠ
12.45 - 13.00 Razprava
13.00 - 13.30 Izvedba volitev za predsednika/co in člane/ce strokovne sekcije MDPŠ               
13.45 - 15.00 Kosilo

 Za vstop v Luko Koper je potrebno ob registraciji imeti osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list).

15.15 - 16.00 Vožnja z avtobusom in kontrola vstopa v Luko Koper
16.00 - 18.30 Ogledi delovnih mest v Luki Koper, Boris Kopilovič, dr.med., spec. MDPŠ
18.40 - 19.10 Odhod avtobusa nazaj v Portorož   
20.00             Večerja

Po večerji sprehod do Pirana 

2. Dan: sobota, 22. 9. 2018

09.00 - 10.00 Preiskava pljučne funkcije, Eva Topole, dr.med. 
10.00 - 10.45 Pravilna izvedba spirometrije, Nirmela Lozić, zdr.sod., Klinika Golnik (indikacija, kontraindikacija), Likozar Maša, zdr.sod., Klinika Golnik (kalibracija in zagotovitev standardov  kvalitete spirometrije, rokovanje s potrošnim materialom)
10.45 - 11.00 Vprašanja in razprava
11.00 - 11.30 Odmor s kavo

Razdelitev udeležencev po skupinah v delavnice (4. skupine)

11.30 - 14.00 Praktično izvajanje spirometrije, Nirmela Lozić, zdr.sod., Klinika Golnik
11.30 - 14.00 Praktično izvajanje spirometrije, Likozar Maša, zdr.sod., Klinika Golnik
11.30 - 14.00 Praktično izvajanje spirometrije, Guzelj Tanja, zdr.sod., Klinika Golnik
11.30 - 14.00 Kvalitetna izvedba spirometrije, Eva Topole, dr.med.
14.00 - 14.30 Zaključna diskusija in podelitev potrdil

Pri praktičnem izvajanju spirometrije udeleženec/udeleženka sama izvede spirometrijo (v vlogi bolnika in izvajalca). Dr. Topole pregleda izvid in komentira kvaliteto izvedbe spirometrije.

Vljudno vabljeni!

Informacije

Organizacijski odbor: Nevenka Šestan, Verica Oblak

Kotizacija z DDV znaša 380€ (za člane Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti) pa znaša 190€.

Kotizacijo nakažete na transakcijski račun NLB Ljubljana, Tavčarjeva 7, ZDMSZTS št. 02015 – 0258761480 sklic 000201 - 01062012 s pripisom za Sekcijo medicine dela.

Ob registraciji na seminarju potrebujete člansko izkaznico, številko licence in potrdilo o plačani kotizaciji in osebni dokument (potni list, osebna izkaznica ) za vstop v Luko Koper. Podjetja in zavodi lahko plačajo kotizacijo po prejetem računu.

V kotizacijo je všteto: predavanja, izvedba delavnic, ogledi delovnih mest, prevoz z avtobusom, potrdila o udeležbi, pogostitve, gradivo in organizacija seminarja.

Prijava

E-prijavnica se nahaja na osnovni strani spletne strani www.zbornica-zveza.si. Na želen seminar se lahko prijavite kot član ali splošno.

Člani se prijavljajo preko izbire »Član«, za uspešni vstop v prijavo pa morate biti registrirani preko »Portala članov«, do katerega prav tako dostopate preko spletne strani www.zbornica-zveza.si. Prijava je možna najkasneje do 17. 09. 2018.

Seminar je v postopku vrednotenja pedagoških in licenčnih točk strokovnih izpopolnjevanj pri Zbornici-zvezi.

Dodatne informacije

Nevenka Šestan, mobilni tel., 041 911 483, nevenka.sestan@gmail.com
Verica Oblak, tel., 01 300 82 93, vera.oblak @guest.arnes.si

Nočitev si čim prej rezervirate po e-pošti: booking@h-bernardin.si
Telefon: 056907000
Namestitev v Hotel Vile Park 3*
Nočitev z zajtrkom v enoposteljni sobi                     75,00 €
Nočitev z zajtrkom v dvoposteljni sobi po osebi        49,00 €
Namestitev v Hotelu Histrion 4*
Nočitev z zajtrkom v enoposteljni sobi                     90,00 €           
Nočitev z zajtrkom v dvoposteljni sobi po osebi        55,00 €   
Namestitev v Grand Hotelu Bernardin  5*               
Nočitev z zajtrkom v enoposteljni sobi                     120,00 €         
Nočitev z zajtrkom v dvoposteljni sobi po osebi         70,00 €