Psihologija komuniciranja in medosebnih odnosov – mehke veščine pri oskrbi bolnikov

Organizator: 
Društvo EDMED
Termin: 
13.03.2020 - 07:50 do 14.03.2020 - 16:00
Lokacija: 
Velenje - hotel Paka

Program

Petek, 13. 3. 2020

07.50 - 08.50 Registracija udeležencev
Ogled razstavnih izdelkov   
Moderatorka: Katarina Vovk, dipl. m. s.

08.50 Pozdravni nagovor
09.00 - 10.00 Nisem diagnoza, sem oseba – o empatiji do samega sebe, dr. Tina Bregant, dr. med.
10.00 - 11.00 Stres in zdravje, prof. dr. Matej Tušak, univ. dipl. psih.
11.00 Odmor
11.30 - 12.00 Ne samo poslušati, tudi slišati je treba, dr. Tina Bregant, dr. med.
12.00 - 13.00 Učinkovita komunikacija in medosebni odnosi, Janja Rebolj, prof. zgod. in soc.
13.20 Odmor - kosilo

3 UČNE DELAVNICE (izmenjaje 60 minut)
14.20 - 15.20 Ne samo poslušati, tudi slišati je treba, dr. Tina Bregant, dr. med.
15.20 - 16.20 Kreativno sodelovanje, Janja Rebolj, prof. zg. in soc.
16.20 - 17.20 Učinkovito spoprijemanje s stresom (strategije spoprijemanja s stresom v življenju), prof. dr. Matej Tušak, univ. dipl. psih.
19.30 Večerja

Sobota, 14. 3. 2020

Moderatorka: Mateja Tomažin Šporar, viš. med. ses.

08.00 - 08.45 Čuječnost – njena uporabnost in mehanizmi delovanja, Špela Korinšek Kaurin, univ. dipl. ekon. in coach
08.45 - 09.40 Prevzemanje odgovornosti za lastno življenje, izr. prof. dr. Polona Selič, univ. dipl. psih.
09.40 - 10.20 Kognitivno-vedenjska terapija, Nina Erjavec, dipl. psih.
10.20 Odmor
10.50 - 11.40 Neverbalna komunikacija in vpliv na osebnostni razvoj, Edvard Kadič
11.40 - 12.25 Učinkovito vodenje, sinergija sodelavcev, Miran Morano, univ. dipl. andragog
12.25 Satelit   
12.40 Odmor

3 UČNE DELAVNICE (izmenjaje 60 minut)   
13.00 - 14.00 Tehnike učinkovitega vodenje, sinergija sodelavcev, Miran Morano, univ. dipl. andragog
14.00 - 15.00 Odnos – kako ga vzpostaviti in ohranjati med bolnikom in svetovalcem ter med sodelavci (govorica telesa v procesu dela, med sodelavci, v procesu oskrbe bolnikov itn.), Edvard Kadič
15.00 - 16.00 Timsko delo v procesu dela in kakovostno upravljanje ciljev in časa, Špela Korinšek Kaurin, univ. dipl. ekon. in coach
16.00 Zaključek izobraževanja
Svečana podelitev potrdil

Splošne informacije

Program je ovrednoten z 9 licenčnimi točkami pri Zbornici Zdravstvene nege Slovenije, 14 kreditnimi točkami pri Zdravniški zbornici Slovenije in 14,5 kreditnimi točkami pri Lekarniški zbornici Slovenije

Veseli nas, da smo vas s ponujeno vsebino v letu 2019 tako nagovorili, da je bilo izobraževanje kmalu zapolnjeno, saj se ga je udeležilo 70 slušateljev. Zato v petek, 13., in soboto, 14. marca 2020, ponovno organiziramo dvodnevno strokovno izobraževanje Psihologija komuniciranja in medosebnih odnosov – mehke veščine. Različne kronične nenalezljive bolezni imajo skupne dejavnike tveganja. Tako se pogosto zgodi, da se pri istem človeku razvije več kroničnih bolezni. Pri zdravljenju kroničnih nenalezljivih bolezni je potreben celosten pristop, ki povezuje telesne, duševne in socialne razsežnosti.

Z omenjenim izobraževanjem želimo ozavestiti pomen mehkih veščin, kot so komunikacija, motivacija, timsko delo, soočanje s stresom, vseživljenjsko učenje in upravljanje informacij, upravljanje časa, prilagodljivost ter učinkovito vodenje v timih in pri oskrbi bolnikov.

Z učinkovito uporabo mehkih veščin povečamo zaupanje bolnikov do zdravstvenih delavcev, vzdušje v kolektivu in zadovoljstvo zaposlenih.

Strokovne voditeljice: mag. Milenka Poljanec Bohnec, soc. ped.
                              Mateja Tomažin Šporar, viš. med. ses.
                              Katarina Vovk, dipl. m. s.

UDELEŽENCI
Strokovno izobraževanje je namenjeno medicinskim sestram, diplomiranim medicinskim sestram s specialnimi znanji o eduakciji bolnikov s sladkorno boleznijo, zdravstvenim tehnikom, zdravnikom, specializantom, farmacevtom in vsem, ki se ukvarjajo z oskrbo bolnikov s kroničnimi nenalezljivimi in drugimi obolenji na primarni, sekundarni in terciarni ravni (oskrba bolnikov v zdravstvenih domovih, v ambulantah družinske medicine, bolnišničnem zdravljenju, domovih za ostarele) ali izvajajo oskrbo bolnikov na domu (patronažna služba). Prav tako je izobraževanje primerno za zaposlene v izobraževalnih ustanovah (fakultetah za zdravstveno nego ipd.), zdraviliščih, hotelih, fitnes centrih itn.

KOTIZACIJA
Kotizacija znaša 290 € + DDV. Kotizacija vključuje kosilo, večerjo, pogostitve med odmori, delovno gradivo in tri obsežne samostojne dele celovitega priročnika „SLADKORNA BOLEZEN“ povezovanje medicine in humanističnih ved za zdravstvene delavce.
Prijavnico z vsemi točnimi podatki lahko pošljete na e-naslov diabetesprehrana@gmail.com ali po navadni pošti na naslov: VI vis, d. o. o., Tomažičeva ulica 4, 2310 Slovenska Bistrica.
Po končanem izobraževanju vam bomo poslali račun.
Kontaktna oseba za dodatne informacije je dosegljiva na telefonu 031 662 737. S seboj prinesite člansko izkaznico.

Program bo potekal v Velenju v hotelu Paka.
Rezervacija: Prenočišča smo rezervirali v hotelu Paka v Velenju, sami pa potrdite rezervacijo pod šifro: „Psihologija komuniciranja in medosebnih odnosov 2020“ na tel. 03 898 0700.
Cena nastanitve za eno osebo: 63 € v enoposteljni sobi in 79,2 € v dvoposteljni sobi za dve osebi.
Parkirišča so zagotovljena ob hotelu in v hotelski garaži. Dovolilnico prejmete na recepciji hotela.

Prijava

Prijavnica se nahaja v priponki.