“Psihologija komuniciranja in medosebnih odnosov- mehke veščine” pri oskrbi bolnikov

Organizator: 
Slovensko osteološko društvo
Termin: 
15.03.2019 - 07:50 do 16.03.2019 - 16:10
Lokacija: 
Hotel Kompas, Bled

Program


PETEK,  15. 03. 2019

07.50 REGISTRACIJA UDELEŽENCEV
08.50 Ogled razstavnih izdelkov, moderator: mag. Milenka Poljanec Bohnec, soc. ped.
08.50 Pozdravni nagovor    

09.00 - 10.00 Nisem diagnoza, sem oseba - o empatiji do samega sebe, Dr.Tina Bregant, dr.med.
10.00 - 11.00 Prevzemanje odgovornosti za lastno življenje, Izr.prof.dr. Polona Selič, univ.dipl.psih.
11.00 - 11.30 Odmor
11.30 - 12.00 Ne samo poslušati, tudi slišati je treba, Dr. Tina Bregant, dr.med.
12.00 - 13.00 Stres in zdravje, Prof.dr. Matej Tušak, univ.dipl.psih.
13.10 - 14.20 Odmor - kosilo
   
3 UČNE DELAVNICE – izmenjaje 60 minut
14.20 - 15.20 Ne samo poslušati, tudi slišati je treba, Dr. Tina Bregant, dr.med.
15.20 - 16.20 Kaj lahko storim, da bo moje življenje pretežno v mojih rokah, Izr.prof.dr. Polona Selič, univ.dipl.psih.
16.20 - 17.20 Učinkovito spoprijemanje s stresom (strategije spoprijemanja s stresom v življenju), prof.dr. Matej Tušak, univ.dipl.psih.
19.30 VEČERJA   

SOBOTA,  16. 03. 2019

Moderator: Mateja Tomažin Šporar, viš.med.ses.

08.30 - 09.00 Profesionalni, in empatični odnos – v celostni skrbi za pacienta, Darinka Klemenc, dipl.m.s.
09.00 - 09.40 Učinkovita komunikacija in medosebni odnosi, Janja Rebolj, prof.zg. in soc.
09.40 - 10.20 Kreativno sodelovanje, Janja Rebolj, prof.zg. in soc.
10.20 - 10.50 Opolnomočenje – poti, načini in možnosti, Nina Mazi
10.50 - 11.30 Odmor
11.30 - 12.00 Timsko delo v procesu dela, Barbara Žargaj, dipl.m.s.
12.00 - 12.30 Kognitivno vedenjska terapija, Nina Erjavec, dipl. psih.
12.30 - 13.30 Neverbalna komunikacija in vpliv na osebnostni razvoj, Edvard Kadič     
14.00 - 14.30 Odmor         

2 UČNI DELAVNICI – izmenjaje 45 minut
14.30 - 15.15 Metode in oblike dela sodobne strategije kot temelj učinkovitega dela s skupino/individualno, mag. Milenka Poljanec Bohnec, soc.ped.
15.15 - 16.00 Odnos - kako ga vzpostaviti in ohranjati med pacientom in svetovalcem ter med sodelavci govorica telesa v procesu dela, med sodelavci, v procesu oskrbe pacientov, itn.., Edvard Kadič
16.10 ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA, Svečana podelitev potrdil