Priprava, shranjevanje, distribucija in transfuzija krvnih komponent

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologijo, intenzivno terapijo in transfuziologijo
Termin: 
26.11.2019 - 07:35
Lokacija: 
Zavod RS za transfuzijsko medicino Ljubljana
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih
društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologijo,
intenzivno terapijo in transfuziologijo

Program

08.00 - 08.30 Registracija udeležencev
08:30 - 09:00 Predstavitev transfuzijske dejavnosti na ZTM in v Sloveniji, Lidija Svetelšek, dipl.m.s.

Delavnice:
09:00 - 12:00
Odvzem polne krvi in aferezni postopki, Brigita Lekše Golob, mag.zdr.nege
Predelava krvi v krvne komponente, Marija Kotnik, dipl.m.s.
Shranjevanje, izdaja in transport krvnih komponent, Ana Marija Kovačič Tonejc, dipl.m.s.
Terapevtski odvzemi krvi, Blanka Musar, dipl.m.s.

12:00 - 13:00 Odmor

Delavnice:
13:00 - 17:00
Naročanje krvnih komponent in odvzema vzorca za predtransfuzijske preiskave, Goranka Beguš, dipl.m.s.; Ana Marija Kovačič Tonejc, dipl.m.s.
Izvedba predtransfuzijskih preiskav (krvne skupine ABO, RhD, Kell, DCT, ICT, navzkrižni preiskus, faze naročanja, stopnja nujnosti, shranjevanje in sprejem vzorcev), Barbara Peer, dipl.inž.lab.biomed.; Tanja Uhan, inž.farm.
Postopki ob transfuziji eritrocitov, trombocitov in plazme (posebnosti ob transfundiranju, shranjenju krvnih komponent, ukrepanje ob neželenih učinkih), Stanka Pipan, dipl.m.s.; mag. Cvetka Gregorc, VMS, prof.zdr.vzg.

17:00 - 17:10 Zaključek

Splošne informacije

Komu je tečaj namenjen?
Seminar je namenjen medicinskim sestram in drugim zdravstvenim delavcem.

Število udeležencev:
Število udeležencev je omejeno na 30 oseb. Za registracijo potrebujete člansko izkaznico.

Kotizacija:
Kotizacija za enodnevne delavnice z vključenim DDV znaša 190 EUR (članom ZZBNS, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust in znaša 95 €). Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze. NLB, posl. Tavčarjeva 7, Ljubljana ZZBNS - ZDMSBZTS št: 02015-0258761480, sklic na številko 00 0204 – 25042019. s pripisom “Sekcija za anesteziologijo”.
Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Kotizacija obsega: Udeležba na predavanjih in delavnicah tečaja, osvežitve med odmori in kosilo.

Prijava

Prijave preko e-prijave: e-prijavnico najdete na spletni strani Zbornice – Zveze in v naboru izobraževanj poiščete strokovno izpopolnjevanje »PRIPRAVA, SHRANJEVANJE, DISTRIBUCIJA IN TRANSFUZIJA KRVNIH KOMPONENT«.

Prijave so možne tudi preko spodnjih povezav.

Dodatne informacije

Lokacija delavnice
Zavod RS za transfuzijsko medicino
Šlajmerjava 6,
1000 Ljubljana

Dodatne informacije:
Anton Justin, telefon: 040-473-910, e-naslov: anton.justin@gmail.com

ORGANIZACIJSKI ODBOR: Anton Justin, Maja Draksler, Lejla Lampret Goševac
STROKOVNI ODBOR: Anton Justin, Andreja Nunar Perko, Brigita Lekše Golob

Vljudno vabljeni!

Anton Justin
Predsednik strokovne sekcije