Primeri dobre prakse v ambulanti družinske medicine

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor
Termin: 
17.01.2019 - 16:00 do 19:00
Lokacija: 
V prostorih društva (Ulica heroja Jevtiča 5, Maribor – Melje

 

vabi na strokovni klinični večer

PRIMERI DOBRE PRAKSE V AMBULANTI DRUŽINSKE MEDICINE

Gregor Emeršič, dr. med., Zdravstveni dom Lenart

in

Marjana Vrhovski, dipl. m. s. s spec. znanji, AMIGDALA, družba za zdravstvene, druge storitve in svetovanje,

Splošne informacije

Izobraževanje je za člane društva brezplačno (kotizacijo za člane društvo krije iz naslova plačanih članarin).
Strokovno izpopolnjevanje je namenjeno zaposlenim v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi.
Kotizacija znaša 50 EUR (nismo davčni zavezanci). Članom Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust in znaša 25 EUR.
Kotizacija se poravna po izstavljenem računu.

Licenčne in pedagoške točke
Strokovno izobraževanje je vpisano v register strokovnih izpopolnjevanj Zbornice – Zveze pod številko  2018 – 58 – 58.

Dodatne informacije in prijava

Prijave potekajo preko E-prijavnice na spletni strani Zbornice – Zveze: www.zbornica-zveza.si