Prepoznavam čustva pri delu v zdravstveni negi

Odpoved izobraževanja
Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana
Termin: 
22.02.2019 - 08:00 do 14:00
Lokacija: 
Na sedežu DMSBZT Ljubljana, Poljanska c. 14

Program


08.00 – 08.15 Registracija udeležencev seminarja
08.15 – 08.30 Uvod v seminar, dr. Radojka Kobentar
08.30 – 09.30 Delo s pacienti: odnos, osebne reakcije, čustva, dr. Bojan Varjačič Rajko, univ. dipl. psih.
09.30 – 10.15 Profesionalni in osebni razvoj medicinske sestre, mag. Peter Požun, dipl. ekon., viš.med. teh.
10.15 – 10.30 Razprava
10.30 – 11.00 ODMOR
11.00 – 11.45 Postavljanje mej pri delu in skrb za lastno zdravje, Slavica Roljič, mag. zdr. neg.
11.45 – 12.30 Pričakovanja in vloge medicinske sestre nekoč in danes, Đurđa Sima, dipl. m. s.
12.30 – 13.30 Praktično učenje izvajanja sprostitvenih tehnik - delo na sebi, Anica Pišl, prof. def.
13.30 – 13.45 Razprava
13.45 – 14.00 Podelitev potrdil

Splošne informacije


Seminar  je namenjen medicinskih  sestram, babicam,  zdravstvenim tehnikom, bolničarjem, negovalcem in drugimi zaposlenimi v zdravstveni in babiški negi iz različnih področij dela. Program bo izveden v obliki predavanj,  delno z aktiviranjem udeležencev pri predavanjih,  pri  razpravi in skupinsko delo. Število udeležencev je omejeno do 30.  Program izobraževanja je v postopku vrednotenja licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici – Zvezi. 
Programsko/organizacijski odbor: Radojka Kobentar,  Đurđa Sima, Gordana Lokajner, Peter Požun
Kotizacija za udeležbo na strokovnem izobraževanju znaša 25,00€ z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Kotizacija se plača po izstavljenem računu. V kotizacijo je všteto gradivo,  organizacija delavnice, osvežitev s pijačo in prigrizkom.
Prijava preko elektronske prijavnice (www.drustvo-med-sester-lj.si) 17. 02. 2019, oziroma do zasedenosti mest (30). Dodatne informacije Irma Kiprijanović na GSM  041 754 695 ali po elektronski pošti irma.kiprijanovic@gmail.com

S seboj prinesite člansko izkaznico. Prosimo za točnost!

Vljudno vabljeni!  

Koordinator:                                                             Predsednica DMSZBZT Ljubljana:
Radojka Kobentar, s.r.                                              Đurđa Sima, s.r.