Prehrana pacienta s celiakijo – več kot samo opuščanje glutena

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Termin: 
18.06.2013 - 09:00 do 14:00
Lokacija: 
v prostorih Zbornice – Zveze, Ob železnici 30 a, 1000 Ljubljana


vabi na učno delavnico

Program

08.00 - 14.00
Jože Lavrinec, viš. med. tehnik, klinični dietetik

  1. celiakija - skozi življenjska obdobja
  2. značilnosti brezglutenske prehrane
  3. industrijsko pripravljena brezglutenska živila
  4. vloga nekaterih hranil na počutje obolelega za celiakijo (kalcij, železo, omega-3 MK, prehranske vlaknine, folati,. B12...)
  5. uravnotežena prehrana pri celiakiji
  6. tveganje za nastanek podhranjenosti

Cilji delavnice

  • udeleženci se bodo seznanili z osnovnimi težavami pacientov s celiakijo
  • znali bodo določiti osnovna živila, ki vsebujejo gluten, se spoznali z osnovnimi algoritmi zagotavljanja brezglutenske prehrane
  • udeleženci bodo spoznali algoritme zagotavljanja rizičnih hranil na pacientu varen način
  • seznanili se bodo tudi s tehnikami prepoznave in preprečevanja morebitne podhranjenosti ter algoritmi pri obravnavi podhranjenosti.

Delavnico priporočamo
medicinskim sestram in zdravstvenim tehnikom, ki se pri svojem delu pogosteje srečujejo s pacienti s celiakijo (referenčne ambulante, gastroenterologija, alergologija, pediatrija...)

Splošne informacije

Kotizacija
Kotizacija z vštetim DDV znaša 120 € (članom Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50-odstotni popust in znaša 60 €).
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice - Zveze 02015-0258761480, sklic na številko 00 0422-18062013. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Prijave

Prijava na izobraževanje preko e-prijavnice na spletni strani Zbornice - Zveze.
Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in licenčno številko.