Predstavitev zdravstvene nege v centralnem operacijskem bloku

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja
Termin: 
17.09.2019 - 15:30 do 19:30
Lokacija: 
v jedilnici Splošne bolnišnice Murska Sobota

 

Program

15.30 – 16.00 Registracija
16.00 – 16.05 Uvodni nagovor predsednice DMSBZT Pomurja; Dragica Jošar, dipl.m.s.
16.05 – 16.10 Nagovor Pomočnice direktorja za področje ZN; Metka Lipič Baligač, mag.zdrav.nege
16.10 – 16.15 Nagovor Koordinatorice centralnega operacijskega bloka; Manuela Kuhar Makoter, dr. med, spec kirurg
16.15 – 16.30 Predstavitev centralnega operacijskega bloka; Simona Sečko, dipl.m.s.
16.30 – 16.45 Laparoskopska hernioplastika; dr. Radenko Koprivica, dr. med, spec.kirurg
16.45 – 17.00 Vloga operacijske medicinske sestre pri laparoskopski hernioplastiki; Bernarda Čergöli, viš.m.s.
17.00 – 17.15 Vloga operacijske medicinske sestre v očesni operacijski dvorani; Suzana Horvat, dipl.m.s.
17.15 – 17.30 Priprava na poseg pri operaciji aorte; Kristijan Šiško, dipl. zn
17.30 – 17.45 Vloga operacijske medicinske sestre pri spondilodezi; Jasna Šiško, dipl. m.s
17.45 – 18.00 Vloga operacijske medicinske sestre v ginekološko – porodni operacijski dvorani; Melita Lapoša, dipl. m.s.
18.00 – 18.15 Vloga operacijske medicinske sestre pri osteosintezi z intramedularnimi žeblji; Suzana Šabjan, viš.m.s.
18.15 – 18.30 Zdravljenje krčnih žil; Luka Vodišek Slemenjak, dr.med., spec. kirurg
18.30 – 18.45 Vloga anestezijske medicinske sestre v operacijski dvorani; Marjeta Nemeš, dipl.m.s
18.45 – 19.00 Vloga operacijske medicinske sestre pri tonzilotomiji; Lidija Zorman, dipl.m.s.
19.00 – 19.15 Radikalna prostatektomija -RRP; Tadej Kreft, dipl. zn
19.15 – 19.30 Razprava

Splošne informacije

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 40 EUR. Plača se po izstavitvi računa.
Člani  DMSBZT Pomurja imajo 100 % popust (razliko do polne cene kotizacije društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin.)

Prijave

Prosimo, da se prijavite najpozneje do 12. 09. 2019 preko spletne strani DMSBZT Pomurja – www.drustvo-mszt-pomurja.si ali preko e- prijavnice Zbornice –Zveze.

Dodatne informacije

Za morebitne nejasnosti pokličite Dragico Jošar na telefon, 031 354 - 123

Predsednica DMSBZT Pomurja
Dragica Jošar