Predstavitev zdravstvene nege na Ginekološko – porodniškem oddelku SB Murska Sobota

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja
Termin: 
20.02.2018 - 15:30 do 19:30
Lokacija: 
v jedilnici SB Murska Sobota

Program

15.30 - 16.00 Registracija
16.00 - 16.05 Uvodni nagovor predsednice DMSBZT Pomurja
16.05 - 16.10 Nagovor Pomočnice direktorja za področje ZN
16.10 - 16.25 Predstavitev ginekološko – porodniškega oddelka, Leon Šabjan, mag. zdr. nege
16.25 - 16.40 Delo medicinske sestre v urodinamski, kolposkopski in histeroskopski ambulanti, Milena Vuk, dipl. m. s.
16.40 - 16.55 Pomen izvajanja ZORA programa za zdravje žensk, Polona Juričinec, dipl. babica
16.55 - 17.10 Zdravstvena obravnava pacientke s Ca endometrija, Dejan Balažic, dipl. zn.
17.10 - 17.25 Hipertenzivna bolezen v nosečnosti, Jasna Balažic, dipl. babica
17.25 - 17.40 Epiduralna analgezija in izid poroda, Andreja Štelcl, dipl. babica
17.40 - 17.55 Poporodna depresija, Karolina Kovač, dipl. babica
17.55 - 18.10 Presejalno testiranje pri novorojencu, Saša Bencak, dipl. m. s.
18.10 - 18.25 Dojenje – vpliv na novorojenca in mater, Anja Prša, dipl. babica
18.25 - 18.40 Predstavitev šole za starše v Splošni bolnišnici M. Sobota, Polona Juričinec, dipl.babica
18.40 - 19.00 Razprava
19.00 - 19.30 Ogled  ginekološko – porodniškega oddelka

Splošne informacije

Prosimo, da se prijavite najpozneje do 18. 02 . 2018 preko spletne strani DMSBZT Pomurja – www.drustvo-mszt-pomurja.si ali preko e- prijavnice Zbornice –Zveze.

Strokovno izobraževanje je v postopku vpisa v register strokovnih izpopolnjevanj ter vrednotenja za licenčne in pedagoške točke pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 60 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca.
Člani  DMSBZT Pomurja imajo 100 % popust (razliko do polne cene kotizacije društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin.)

Dodatne informacije

Za morebitne nejasnosti  pokličite Dragico Jošar na telefon, 031 354- 123.

Predsednica DMSBZT Pomurja
Dragica Jošar