Predavanje o duši in srcu in kristalnih energijah narave

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja
Termin: 
23.01.2018 - 15:30 do 18:30
Lokacija: 
v jedilnici Splošne bolnišnice Murska Sobota

Program

15.30 -16.00 Registracija udeležencev
16.00 - 16.10 Uvodni pozdrav predsednice  strokovnega DMSBZT Pomurja, Dragice Jošar
16.10 - 18.00

Predavanje je namenjeno vsem zaposlenim v zdravstveni in babiški negi, da bi vam bilo v pomoč, tako pri svojem delu, kot osebni rasti. Ker se srečujete pretežno z bolnimi, ki imajo velikokrat poleg telesa ranjeno tudi dušo, srce, vam bo morda to predavanje pripomoglo k boljšemu razumevanju pacientov in njihovih svojcev, predvsem pa tudi vas samih.

Poglobili se bomo v področje SRCA IN DUŠE. Pogledali bomo, kako sta med seboj povezana, kaj pravzaprav duša je in kaj je srce? Srce ni samo fizičen organ. Je mnogo več, močno polje ustvarjanja ljubezni, radosti, humorja in kreiranja lepih situacij in ljubečih odnosov. Znamo odpreti naše srce za takšne vtičnice dobrega počutja?

Srce je povezan z dušo. Na kakšen način, bomo ugotovili prav na našem predavanju. Vaša duša poje, se radosti, živi svoje fantazije, sanje in jih manifestira? Duša, ki jo imamo v telesu, ima svoje značajske lastnosti in seveda svoje moči. Kakšne pa so? Kako nam koristijo v našem vsakdanjem življenju in se razvijejo v svoj pravi potencial?

18.00 - 18.30 Razprava in vprašanja udeležencev

Splošne informacije

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 80 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 40 EUR z vključenim DDV, razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin).
Člani  DMSBZT Pomurja imajo 100 % popust (razliko do polne cene kotizacije društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin.)

Prijave

Prijava na seminar bo potekala preko E-prijavnice, ki je dosegljiva na spletni strani DMSBZT Pomurje: http://www.drustvo-mszt-pomurja.si ali Zbornice - Zveze:  http://www.zbornica-zveza.si

Dodatne informacije

Za morebitne nejasnosti  pokličite Dragico Jošar na telefon, 031 354- 123.

Reference predavateljice:
O avtorici: Saša Ropač,  deluje tudi kot predavateljica in ozavešča posameznike o lastnih potencialih, ki jih lahko vsak razvije na svoj način. Zavest o sebi in celoti je razvijala predvsem preko situacij vsakdanjega življenja, samoopazovanja in poglabljanja v svet narave, svojega telesa in celotne svoje biti. Zagovarja stališče: Sledi sebi, vsa moč je v tebi!

Reference, povezane s predavanji in delavnicami:

  • poglabljanja v lastno telo, dušo in zavest izvajam pribižno 22 let
  • svetovanja in predavanja v treh večjih slovenskih podjetjih in društvih zdravstvenih delavcev:
    peto leto vodim skupino ljudi z delavnicami, ki so povezane z ozaveščanjem - Kdo smo?, poglobitve v telo, dušo, zavest, v naše potenciale
  • letošnje leto udeležba s člankom na 1. mednarodnem velnes kongresu

Predsednica DMSBZT Pomurja
Dragica Jošar