Pozitivna naravnanost, pomembna odlika zaposlenih v patronažni dejavnosti

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti v sodelovanju z Elite izobraževanje, d. o. o.
Termin: 
13.06.2013 - 11:30 do 17:00
Lokacija: 
Hotel Lek, Kranjska Gora


vabi na motivacijsko delavnico

Cilj delavnice

  • Ozavestiti, da je motivacija notranja energija, ki so jo lahko „dolivamo" le sami.
  • Spoznati, da je naš dober odnos do varovancev /strank odvisen tudi od tega, kako smo čustveno inteligentni.
  • Osvojiti temeljne komunikacijske strategije in ozavestiti, da je zelo pomembno KAKO povemo.
  • Spoznati, da s poznavanjem dediščine naše preteklosti lahko sebi in našim klientom polepšamo in obogatimo dan.

Program

08.30 Sprejem udeležencev
09.00 - 10.30 Kako se samomotivirati v teh zahtevnih časih?
                       Voditelj: Miran Morano
10.30 - 11.00 Odmor
11.00 - 12.30 Pomen čustvena inteligence pri delu z našimi strankami
                       Voditeljica: Majda Šavko
12.30 - 13.30 Kosilo
13.30 - 15.00 Z učinkovito komunikacijo do dobrega odnosa
                       Voditeljica: Klara Ramovš
15.00 -15.30 Odmor
15.30 - 17.00 Dediščina preteklosti - dota za prihodnost
Večina ljudi, ki danes potrebuje pomoč patronažne sestre, bi se ob njenih besedah o domačih šegah, pripovedih in pesmih, rado spominjalo svojih otroških in mladostnih dni. Tedaj so kot otroci tepežkali odrasle na tepežni dan, se oblekli v svete tri kralje, ali pa kot maškare hodili od hiše do hiše, a v dolgih zimskih večerih so radi poslušali pripovedi o vilah, škratih in povodnih možeh. Tudi pripovedi o Petru Klepcu. Miklovi Zali in kralju Matjažu so bile iz dedkovih ust privlačnejše, kot na današnjem CD-ju.
Na predavanju Dušice Kunaver bomo prisluhnili tudi nasvetom, kako naj patronažna sestra v okviru svojega dela prispeva, da bi čar tega starega sveta prišel do naših vnukov.

17.00 Zaključek

Trajanje izobraževanja po programu: 8 pedagoških ur.

Metode dela: so dinamične, prilagojene učenju odrasli, saj dodatno spodbujajo dejavnost in sam proces učenja udeležencev. To so: pogovor, demonstracija, individualno delo, delo v parih, v manjših skupinah, praktične vaje.

Splošne informacije

Motivacijska delavnica bo vpisana v register strokovnih izobraževanj Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije. Ker od junija 2012 ni veljavnega pravilnika, ki bi urejal licenčno vrednotenje, sklepa o licenčnih točkah nismo mogli prejeti. Vsi programi se bodo vrednotili za nazaj takoj, ko bodo sprejeti ustrezni pravni akti.

Kotizacija in plačilo
Kotizacija z vštetim DDV znaša 120 € (članom Zbornice Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust in znaša 60€).
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice Zveze 02015-0258761480, sklic na številko 00 0205-1306201. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Prijave

Z letošnjim letom je za vsa izobraževanja, ki jih organizirajo strokovne sekcije Zbornice-Zveze in regijska strokovna društva, uvedena e-prijava. Prijava preko prijavnic po pošti v prihodnje ni več mogoča. E-prijavnica se nahaja na osnovni strani spletne strani www.zbornica-zveza.si . S klikom na sliko kartice z naslovom E-prijavnica se odpre nabor izobraževanj, ki se bodo odvijala v naslednjem obdobju. Na želen seminar se lahko prijavite kot član ali splošno.
Člani se prijavljajo preko izbire »Član«, za uspešni vstop v prijavo pa morate biti registrirani preko »Portala članov«, do katerega prav tako dostopate preko spletne strani www.zbornica-zveza.si . Registracija je potrebna le prvič. Ob uspešni identifikaciji člana imajo člani v prijavnem obrazcu že pred nastavljene osebne podatke in je izpolnjevanje prijave hitrejše.
Splošno prijavo uporabite v primeru, ko prijavitelj ni član Zbornice Zveze ali ko prijavitelj ni udeleženec (na primer pooblaščena oseba v zavodu). Pomembno je, da za vsakega naročenega udeleženca napiše poleg imena, priimka, naslova in zaposlitve (obvezni podatki) še kakšno od identifikacijskih številk, bodisi številko licence ali člansko številko članov Zbornice Zveze.
Obvezno polje v prijavnici je elektronski naslov udeleženca seminarja. Ob uspešno izpolnjeni prijavnici prejmete na vneseni e-naslov potrditveni dopis, kjer z izbiro potrditvene povezave dokončno potrdite prijavo na izbrano izobraževanje. V okviru potrditvenega dopisa imate na razpolago tudi povezavo za preklic oz. odjavo udeležbe z dogodka, na katerega ste se prijavili in se ga ne boste uspeli udeležiti.
Dodatne informacije so možne po telefonu 051/318 058 ali e-pošti martina.horvat@zd-ms.si  . Rok prijave je do 10. junija 2013. Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in številko licence.

Lepo vabljeni!