Posamezni vidiki holistične zdravstvene nege bolnic z ginekološkimi raki

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana
Termin: 
21.02.2019 - 15:00 do 18:10
Lokacija: 
V prostorih DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta 14, Ljubljana

Program


15.00 - 15.15 Registracija udeležencev seminarja
15.15 - 15.45 POMEN NANDA NEGOVALNIH DIAGNOZ V MEDOPERATIVNI ZDRAVSTVENI NEGI, mag. Maja Kožuh, dipl.m.s., pred.           
15.45 - 16.05 ZDRAVSTVENA NEGA BOLNICE PO GINEKOLOŠKI OPERACIJI, Vesna Hamzić, dipl.m.s.
16.05 - 16.35 ZDRAVLJENJE Z OBSEVANJEM IN GINEKOLOŠKI RAKI, mag. Maja Kožuh, dipl.m.s., pred.
16.35 - 16.50 Odmor
16.50 - 17.20 KAKOVOST ŽIVLJENJA ŽENSK Z GINEKOLOŠKIMI RAKI, ZDRAVLJENIH Z OBSEVANJEM, Ana Istenič, dipl.m.s.
17.20 - 17.40 GINEKOLOŠKI RAKI – ALTERNATIVNE IN KOMPLEMENTARNE METODE ZA OBVLADOVANJE SIMPTOMOV, Majda Čaušević, dipl.m.s., dipl. upr. org.
17.40 - 18.10 Razprava in zaključek seminarja, razdelitev potrdil

Splošne informacije

Seminar je namenjen zdravstvenim tehnikom, medicinskim sestram in drugim zaposlenim v zdravstveni negi in oskrbi, članom in bodočim članom DMSBZT Ljubljana, ki želijo pridobiti dodatna znanja in veščine za bolj učinkovito in uspešno obravnavo pacientov v kliničnem okolju. V obliki predavanj in delavnic s primeri iz prakse vas bomo seznanili z nekaterimi problemi, ki se pojavljajo v delovnih okoljih.
Programsko/organizacijski odbor: Đurđa Sima, Gordana Lokajner, Ana Istenič, Maja Vidrih

Program je v postopku za pridobitev licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici – Zvezi.
Prijave sprejemamo preko elektronske prijavnice na spletni strani DMSBZT Ljubljana na: www.drustvo-med-sester-lj.si do 14.02.2019, do zasedenosti mest. Število mest je omejeno do 30. Kotizacija za člane DMSBZT NI in se krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin.
Dodatne informacije: Irma Kiprijanović GSM 041 754 695 ali  irma.kiprijanovic@gmail.com.

Vljudno vabljeni
Koordinatorica kliničnih popoldnevov:              Predsednica DMSBZT Ljubljana:
Maja Vidrih                                                        Đurđa Sima