Pomen znanja za kakovostno obravnavo otrok, žensk in družine

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in babic
Termin: 
20.04.2018 - 08:00 do 16:40
Lokacija: 
hotel Jama, Postojna

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih
društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
Sekcija medicinskih sester in babic

Program

08.00 - 08.50 Registracija udeležencev
08.50 - 09.00 Pozdravni govori
09.00 - 09.20 Obravnava neplodnega para, doc. dr. Nina Jančar,dr.med., spec. gin. in  por.
09.20 - 09.40 Psihofizična priprava pacientke na oploditev z biomedicinsko pomočjo, Sonja Dobrovc,dipl. bab.
09.40 - 10.40 Ko pridemo na svet: novorojenček na poti v novo življenje, Alenka Rebula, univ. dipl.fil.
10.40 - 10.50 Razprava
10.50 - 11.20 Odmor
11.20 - 11.40 Presejalni testi pri novorojenčku, Lana Stavber, dr.med., specializantka klinične genetike, as. dr. Lilijana Kornhauser Cerar, dr. med., spec. ped.
11.40 - 12.00 Ocenjevane in lajšanje bolečine novorojenčka, Ana Novšak, dipl. bab., Ines Obrovac, Sandra Olenik, študentki babištva
12.00 - 12.20 Predstavitev porodnišnice Postojna, Vesna Marolt, dipl. bab.
12.20 - 12.40 Klasifikacija brisov materničnega vratu in zdravljenje, asist.dr. Marina Jakimovska,  dr.med.,spec. gin. in por.
12.40 - 12.50 Razprava
12.50 - 13.00 Predstavitev sponzorja
13.00 - 14.30 Kosilo
14.30 - 14.50 Babica spoštuje pravico ženske do izbire in odločanja, asist. Tita Stanek Zidarič, dipl. bab., MSc (UK), IBCLC, pred.
14.50 - 15.10 Obiski babic na domu, Mojca Petek, dipl.bab.
15.10 - 15.30 Supervizija ob sprejemu urgentnega pacienta/ke, Daša Zagorjan, dipl.m.s.
15.30 - 15.50 Medicinska sestra/babica, ustvarjalka harmonije na oddelku in usklajevalka odnosov, Anita Jelar Slatnar, dipl.bab.
15.50 - 16.10 Nova spoznanja v medicinski genetikidr. Aleš Maver, dr.med.
16.10 - 16.30 Primerjava materničnih vložkov, izr. prof. Bojana Pinter, dr. med., spec. gin. in por., mag. ekon. in posl. ved
16.30 - 16.40 Razprava in zaključki strokovnega srečanje

Splošne informacije

Kotizacija: Kotizacija  znaša 190 € (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust in znaša 95 €). Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice Zveze 02015-0258761480, sklic na številko 00 0207–20042018.

Program je vpisan v register strokovnega izobraževanja pri Zbornici – Zvezi za pridobitev licenčnih in pedagoških točk.

Prijave

NUJNA JE E-PRIJAVA na seminar s prijavnico preko spletne strani Zbornice - Zveze.

Dodatne informacije

Mateja Pogorelc, Sekcija medicinskih sester in babic Slovenije, pogorelc.mateja@gmail.com