Polstenje volne v terapiji stresa

Odpoved izobraževanja
Organizator: 
Društvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Celje in Društvo za kulturo odnosov SPES
Termin: 
07.11.2013 - 14:00 do 18:00
Lokacija: 
Dom Sv. Jožefa, Plečnikova 29, Celje

Program

14.00 - 18.00 Polstenje volne v terapiji stresa
                       Polstenje volne kot način življenja; primerjava Finske in Slovenije, ogled
                       kratkega filma; postopek polstenja, polsteni izdelki in njihova uporabnost,
                       polstenje v terapiji stresa; procesna tehnika, delo z volno in predstavitev
                       izdelkov.

Splošne informacije

V sklopu predavanj Kultura odnosov - poti, ki združujejo:

Barbara Roban Prodnik je biologinja, ki z družino živi v neokrnjenem Robanovem kotu. Ukvarja se s čebelarstvom in rejo ovac jezersko solčavske pasme, v neokrnjeni naravi kota preko poletja nabira zelišča za domače čaje, pozimi izdeluje filcane izdelke. Filcanje ali polstenje ima bogato zgodovino, v zadnjem času pa tudi po zaslugi solčavskih filcark, katerim je pridružena predavateljica ljudje ponovno spoznavajo kvaliteto in izvirnost filcanih izdelkov. V tej tehniki je mogoče izdelovati tako uporabne, kot darilne in okrasne izdelke, potrebna je le domišljija.

Renata J. Roban je terapevtka, predavateljica in supervizorka v zdravstvu.

Program je v postopku vrednotenja za pridobitev licenčnih točk.

Prijave

Preko e-pošte: info@dmsbzt-celje.si, preko elektronske prijavnice, ki jo dobite na spletni strani zbornice - Zveze z izpolnjenimi vsemi podatki in jo pošljete na zgornji naslov. S sabo imejte člansko izkaznico.
Prijave do zasedenosti mest.

Dodatne Informacije

Telefonska številka: 040 431 941

Kotizacija:
Kotizacija za člane znaša DMSBZT Celje 30 €, za nečlane 60 €. Število udeležencev je omejeno. Zavodi plačajo kotizacijo po izstavitvi računa, vsi ostali nakažite kotizacijo na TRR društva 06000-0007356391.