Poklicna etika in zakonodaja s področja zdravstvene in babiške nege: modul licenca

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske
Termin: 
16.02.2019 - 07:30 do 13:30
Lokacija: 
Vurnikovi predavalnici Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik

Program

07.30 - 08.00  Prihod in registracija udeležencev
08.00 - 08.05  Uvodni pozdrav, Alenka Bijol predsednica Društva MSBZT Gorenjske
08.05 - 09.30  Etika v zdravstveni in babiški negi, Darinka Klemenc
09.30 - 10.00 Odmor
10.00 - 11.30 Pravna ureditev zdravstvene dejavnosti, Tina Zalokar
11.30 - 12.00 Odmor
12.00 - 12.45 Delovno pravno področje, Tina Zalokar
12.45 - 13.30 Etične dileme in kodeks etike, Darinka Klemenc
13.30              Zaključek, sklepne misli in potrditev potrdil

Prijave

Prijave sprejemamo preko elektronske prijavnice na spletni strani Zbornice - Zveze (E - prijavnica) oz. na naslov: nina.trifoni@gmail.com.

Kotizacija

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 120 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 60 EUR z vključenim DDV), razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev.

Vljudno vabljeni.

Alenka Bijol
predsednica DMSBZT Gorenjske