Poklicna etika in zakonodaja s področja zdravstva: modul licenca

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske
Termin: 
28.01.2019 - 08:30 do 14:30
Lokacija: 
Zavarovalnica Triglav Kranj, Bleiweisova 20, Kranj

Program

08.30 - 09.00 Prihod in registracija udeležencev
09.00 - 09.05 Uvodni pozdravAlenka Bijol predsednica Društva MSBZT Gorenjske
09.05 - 10.30 Etika v zdravstveni in babiški negiDarinka Klemenc
10.30 - 11.00 Odmor
11.00 - 12.30 Pravna ureditev zdravstvene dejavnostiTina Zalokar
12.30 - 13.00 Odmor
13.00 - 13.45 Delovno pravno področjeTina Zalokar
13.45 - 14.30 Etične dileme in kodeks etikeDarinka Klemenc
14.30 Zaključek, sklepne misli in potrditev potrdil

Splošne informacije

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 120 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50% popusta (plačajo 60 EUR z vključenim DDV), razliko do polne cene društvo krije iz lasnih sredstev. V ceno izobraževanja je vključeno gradivo za udeležence, potrdilo o udeležbi in pogostitve med odmori.

 

Prijave

Prijave sprejemamo preko elektronske prijavnice na spletni strani Zbornice - Zveze (E - prijavnica) oziroma na e-naslov: nina.trifoni@gmail.com

Vljudno vabljeni.

Alenka Bijol
predsednica DMSBZT Gorenjske