Poklicna etika in zakonodaja s področja zdravstva, modul licenca

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper v sodelovanju s DMSBZT Velenje
Termin: 
21.01.2019 - 14:00 do 20:35
Lokacija: 
Ortopedska bolnišnica Valdoltra – Predavalnica

Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper v sodelovanju z Društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Velenje, organizira strokovno izobraževanje POKLICNA ETIKA IN ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA, modul licenca

Program

14.00 - 14.30 Registracija, navodila udeležencem
14.30 - 16.00 Splošna načela etike v zdravstvu (etične teorije: deontološka etika, etika vrlin, etika skrbi, etika za prihodnost), profesionalne vrednote, Darinka Klemenc, dipl. m. s.
16.00 - 16.45 Morala kot skupek pravil, norm, predpisov (modeli morale v zdravstveni negi, načela Kodeksa etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije in Kodeksa za babice Slovenije, podoba/lik medicinske sestre/babice)
Analiziranje etičnih problemov v praksi zdravstvene in babiške nege, Darinka Klemenc, dipl. m. s.
16.45 - 16.55 Razprava
16.55 - 17.10 ODMOR
17.10 - 17.55 Pacientove pravice in njihovo uveljavljanje po ZPacP, dr. Iztok Štefanec, univ. dipl. prav.
17.55 - 18.40 Pravna ureditev zdravstvene dejavnosti
Izvajalci zdravstvenega varstva, Nadzorstvo nad delom zdravstvenih zavodov in zdravstvenih delavcev (upravno, strokovno in finančno nadzorstvo)
Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci (samostojnost dela in odgovornost), dr. Iztok Štefanec, univ. dipl. prav.
18.40 - 19.25 Temeljne pravice in obveznosti zdravstvenih delavcev in sodelavcev iz delovnega razmerja
Odgovornost za kršitev delovnih obveznosti – disciplinska in materialna odgovornost, suspenz, prenehanje delovnega razmerja
Kazenska in odškodninska (materialna) odgovornost, dr. Iztok Štefanec, univ. dipl. prav.
19.25 - 20.25 Družbena skrb za zdravje in realizacija-plan, Vloga zdravstvenih delavcev, Strokovnih združenj in zbornic, določitev kolektivne pogodbe, Darinka Klemenc, dipl. m. s.
20.25 - 20.35 Razprava
20.35 Drobna večerna pogostitev in druženje

Splošne informacije

Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi in je usklajen z obveznimi vsebinami s področja ''Etika in zakonodaja s področja zdravstva'' v enem licenčnem obdobju.
Kotizacija in plačilo
Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 120 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani SDMSBZT Koper, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 100% popusta, polno kotizacijo za člane regijsko društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin.
V kotizacijo je všteta: organizacija predavanja, osvežitev v odmoru ter stroški izdaje potrdila o udeležbi.
Kotizacijo nakažete na TRR SI 56 1010 0003 4783 613 SDMSBZT Koper, pri Banki Koper z oznako ''Strokovno srečanje 21.01.2019''.

Prijave

E-prijavnica se nahaja na osnovni strani spletne strani www.zbornica-zveza.si. S klikom na sliko kartice z naslovom E-prijavnica se odpre nabor izobraževanj, ki se bodo odvijala v naslednjem obdobju.
Na želen seminar se lahko prijavite kot član ali splošno.
Člani se prijavljajo preko izbire »Član«, za uspešen vstop v prijavo pa morate biti registrirani preko »Portala članov«, do katerega prav tako dostopate preko spletne strani www.zbornica-zveza.si. Registracija je potrebna le prvič. Ob uspešni identifikaciji člana, imajo člani v prijavnem obrazcu že prednastavljene osebne podatke in je izpolnjevanje prijave hitrejše.
Splošno prijavo uporabite v primeru, ko prijavitelj ni član Zbornice – Zveze ali, ko prijavitelj ni udeleženec (na primer pooblaščena oseba v zavodu). Pomembno je, da za vsakega naročenega udeleženca napiše poleg imena, priimka, naslova in zaposlitve (obvezni podatki) še kakšno od identifikacijskih številk, bodisi številko licence ali člansko številko članov Zbornice – Zveze.
Obvezno polje v prijavnici je elektronski naslov udeleženca seminarja. Ob uspešno izpolnjeni prijavnici prejmete na vneseni e-naslov potrditveni dopis, kjer z izbiro potrditvene povezave dokončno potrdite prijavo na izbrano izobraževanje. V okviru potrditvenega dopisa imate na razpolago tudi povezavo za preklic oz. odjavo udeležbe z dogodka, na katerega ste se prijavili in se ga ne boste uspeli udeležiti.
Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico.

Udeležba je omejena na 130 udeležencev.

ODJAVE
V primeru, da ste se na strokovno izobraževanje prijavili, prijavo potrdili, a se zaradi opravičenih razlogov strokovnega izobraževanja ne morete udeležiti prosimo, da se odjavite najkasneje do 20. januarja 2019 na e-naslov: boja.pahor@gmail.com. V kolikor se do navedenega datuma ne boste odjavili, vam bomo ne glede na članstvo v SDMSBZT Koper zaračunali 50% vrednosti kotizacije. S pravočasno odjavo omogočate prijavo drugim zainteresiranim članom.

Vljudno vabljeni. 

Doroteja Dobrinja, Predsednica SDMSBZT Koper