Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege

Odpoved izobraževanja
Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana
Termin: 
14.06.2018 - 08:00 do 15:25
Lokacija: 
na sedežu DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta 14, Ljubljana

Program

08.00 - 08.30 Registracija udeležencev
08.30 - 08.45 Uvod v seminar, Marina Velepič, viš. med. ses.
08.45 - 10.30 Načela, standardi in kršitve kodeksov etike v praksi zdravstvene in babiške nege, Marina Velepič, viš. med. ses.
10.30 - 10.40 Odmor
10.40 - 11.20 Odgovornost v zdravstveni negi, mag. Darja Ovijač, viš.med.ses., univ.dipl.org., viš. pred.
11.20 - 11.50 Odmor 
11.50 - 12.35 Ustvarjanje etičnega okolja, mag. Darja Ovijač, viš.med.ses., univ.dipl.org., viš. pred.
12.35 - 12.50 Razprava, Marina Velepič, viš. med. ses., Darja Ovijač, viš.med.ses., univ.dipl.org., viš. pred
12.50 - 13.00 Odmor
13.00 - 14.30 Meje mojega jaza so meje mojega  komuniciranja, Vera Štebe, viš. med. ses., prof. ped., pred.
14.35 - 15.10 Predstavitev etičnih problemov v praksi, Gordana Lokajner, dipl. m. s., univ. dipl. org.
15.10 - 15.25 Evalvacija in zaključek seminarja, Marina Velepič, viš. med. ses., Vera Štebe, viš.med.ses.,  prof.ped., pred., Gordana Lokajner, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Splošne informacije

Seminar  je namenjen  medicinskih  sestram, babicam,  zdravstvenim tehnikom  iz različnih področij dela. Program bo izveden v obliki predavanj,  delno z aktiviranjem udeležencev pri predavanjih,  pri  razpravi in skupinsko delo.
Število udeležencev je omejeno do 30.  Program je ovrednoten z licenčnimi in pedagoškimi točkami  pri Zbornici – Zvezi.

Programsko/organizacijski odbor: Marina Velepič, Đurđa Sima, Peter Požun, Andreja Kvas.

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izobraževanju znaša 120 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 60 EUR z vključenim DDV, razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin). Kotizacija se plača po izstavljenem računu. V kotizacijo je všteto gradivo in organizacija učne delavnice ter osvežitev s pijačo in prigrizkom.

Prijave

Prijava preko elektronske prijavnice (www.drustvo-med-sester-lj.si) (plačnika/zavod, davčna številka, številka članske izkaznice, številka licence) 10. 06. 2018, oziroma do zasedenosti mest (30).

Dodatne informacije

Irma Kiprijanović na GSM  041 754 695 ali po elektronski pošti irma.kiprijanovic@gmail.com
S seboj prinesite člansko izkaznico.
Prosimo za točnost!

Vljudno vabljeni!

Odgovorna za področje etike:                        Predsednica DMSZBZT Ljubljana:
Marina Velepič, s.r.                                       Đurđa Sima, s.r.